Pressmeddelande

Läs det senaste från Zaplox här.

Schani Hotels tecknar nytt avtal och uppgraderar till Zaplox senaste generation av mobil gästresa

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig och engagerande gästupplevelse, signerar nytt…

Kommuniké från årsstämma i Zaplox AB (publ)

Idag, den 23 maj 2019, hölls årsstämma i Zaplox AB (publ). Vid stämman var 24 165 138 aktier representerade, vilket motsvarar 60,83…

Zaplox AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2019

Första kvartalet för koncernen (2019-01-01 – 2019-03-31) • Nettoomsättningen uppgick till 945 (477) KSEK. • Resultat efter finansiella poster uppgick…

Zaplox signerar avtal med Pacifica Hotels Group i Kalifornien

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig och engagerande gästupplevelse, har signerat ett…

Zaplox publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Rapport publicerad den 2 maj 2019 08:00 CET. Zaplox meddelar härmed att årsredovisningen för 2018 finns tillgänglig för nedladdning på…

Kallelse till årsstämma i Zaplox AB (publ)

Aktieägarna i Zaplox AB (publ), 556816-4460, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 09.00 på Ideon Science…