Pressmeddelande

Läs det senaste från Zaplox här.

Zaplox signerar avtal med Guldsmeden Hotels

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil lösning för en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att de…

Zaplox AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden januari - december 2018

Rapport publicerad den 14 februari, 2019. Sammanfattning av bokslutskommuniké för koncernen. Med ”Bolaget” eller ”Zaplox” avses Zaplox AB (publ) och/eller…

Omräkning av teckningsoptioner med anledning av företrädesemission i Zaplox AB

Med anledning av den företrädesemissionen i Zaplox AB (publ) (”Bolaget”), som beslutades av en extra bolagsstämma den 9 november 2018…

Zaplox Virtual Kiosk

Zaplox utökar samarbetet och levererar till samtliga CABINN Hotels

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) har tecknat ett nytt avtal gällande leverans av Zaplox Mobile Kiosk till danska CABINN Hotels. Hotellkedjan…

Zaplox byter Certified Adviser

Zaplox AB (publ) meddelar att bolaget har ingått avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB avseende tjänsten som Certified Adviser.

Sista dag för handel med BTA i Zaplox AB (publ)

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktier, ZAPLOX BTA, är den 28 december 2018.