Pressmeddelande

Läs det senaste från Zaplox här.

Kommuniké från årsstämma i Zaplox AB (publ)

Idag, den 23 maj 2019, hölls årsstämma i Zaplox AB (publ). Vid stämman var 24 165 138 aktier representerade, vilket motsvarar 60,83 % av det totala antalet aktier. Nedan följer en

sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Zaplox AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2019

Första kvartalet för koncernen (2019-01-01 – 2019-03-31)

• Nettoomsättningen uppgick till 945 (477) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 778 (-7 114) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,20 (-0,30) SEK.

• Likvida medel uppgick till 42 984 (29 159) KSEK vid kvartalets utgång.

• Soliditeten uppgick till 83 (78) %.

Zaplox signerar avtal med Pacifica Hotels i Kalifornien

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig och engagerande gästupplevelse, har signerat ett avtal med Pacifica Hotels Group i Kalifornien, USA. Avtalet innefattar 33 hotell med totalt 2 538 rum inom gruppen Pacifica Hotels. Den första delleveransen avser implementation av Zaplox lösning på tre hotell för tre olika varumärken, Pacifica Hotels, The Wayfarer och Kinney Hotels, med totalt 367 rum. Det är Zaplox Premium för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar som ska integreras med StayNTouch PMS, låssystem från dormakaba och med ALICE concierge-plattform.

Zaplox publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Rapport publicerad den 2 maj 2019 08:00 CET.

Zaplox meddelar härmed att årsredovisningen för 2018 finns tillgänglig för nedladdning på Zaplox hemsida (www.zaplox.com/investor/rapporter).

Kallelse till årsstämma i Zaplox AB (publ)

Aktieägarna i Zaplox AB (publ), 556816-4460, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 09.00 på Ideon Science Park, Beta-huset, Rum Hellmuth Hertz, Scheelevägen 17, i Lund. Registrering kan ske från och med kl 08:45.

Zaplox signerar avtal med Guldsmeden Hotels

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil lösning för en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att de tecknat avtal med Guldsmeden Hotels. Avtalet omfattar Guldsmeden Hotels samtliga 12 hotell i flera länder och totalt 977 rum. I en första fas skall installation göras på 6 hotell med totalt 753 rum, där Zaplox SDK-lösning för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar ska integreras med Guldsmeden Hotels egen app samt med Picasso PMS och låssystem från ASSAABLOY.