Pressmeddelande

Läs det senaste från Zaplox här.

Zaplox AB publicerar delårsrapport för 1 januari – 30 juni 2019

Rapport publicerad den 20 augusti, 2019 08:00 CET.

Ny produktgeneration och ökat partnerfokus

Andra kvartalet för koncernen (2019-04-01 till 2019-06-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 494 (1 013) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 950 (-7 615) KSEK.
• Resultat per aktie* uppgick till -0,25 (-0,32) SEK.
• Likvida medel uppgick till 33 544 (21 182) KSEK vid kvartalets utgång.
• Soliditeten uppgick till 80 (75) %**

Första halvåret för koncernen (2019-01-01 till 2019-06-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 1 439 (1 490) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -17 722 (-14 728) KSEK.
• Resultat per aktie* uppgick till -0,45 (-0,62) SEK.

Zaplox och VisBook partnerskap med 70 000 hotellrum resulterar i avtal med Hotel Dronningen

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig och engagerande gästupplevelse, har tecknat avtal med Hotel Dronningen i Kristiansand, Norge med 75 rum, gällande Zaplox Kiosk. Hotellet, som ägs av Team Caledonien AS, vill erbjuda sina gäster möjligheten att på egen hand checka in och ut på hotellet. Avtalet är ett resultat av Zaplox partnerskap med VisBook AS. Zaplox Kiosk för in- och utcheckning integreras med VisBook PMS och låssystem från ASSA ABLOY.

Schani Hotels tecknar nytt avtal och uppgraderar till Zaplox senaste generation av mobil gästresa

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig och engagerande gästupplevelse, signerar nytt avtal med Schani Hotels gällande Hotel Schani Wien samt det nya Hotel Schani Salon, totalt 159 rum. Schani Hotels, som sedan 2015 erbjudit en mobil gästresa från Zaplox med mobila nycklar till sina gäster, väljer nu att vidareutveckla sin gästupplevelse ytterligare och uppgraderar till Zaplox Premium för att kunna erbjuda nya efterfrågade tjänster till sina gäster. Zaplox Premium för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar integreras med deras nya PMS StayNTouch och nytt låssystem från ASSA ABLOY.

Kommuniké från årsstämma i Zaplox AB (publ)

Idag, den 23 maj 2019, hölls årsstämma i Zaplox AB (publ). Vid stämman var 24 165 138 aktier representerade, vilket motsvarar 60,83 % av det totala antalet aktier. Nedan följer en

sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Zaplox AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2019

Första kvartalet för koncernen (2019-01-01 – 2019-03-31)

• Nettoomsättningen uppgick till 945 (477) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 778 (-7 114) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,20 (-0,30) SEK.

• Likvida medel uppgick till 42 984 (29 159) KSEK vid kvartalets utgång.

• Soliditeten uppgick till 83 (78) %.

Zaplox signerar avtal med Pacifica Hotels Group i Kalifornien

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig och engagerande gästupplevelse, har signerat ett avtal med Pacifica Hotels Group i Kalifornien, USA. Avtalet innefattar 33 hotell med totalt 2 538 rum inom gruppen Pacifica Hotels. Den första delleveransen avser implementation av Zaplox lösning på tre hotell för tre olika varumärken, Pacifica Hotels, The Wayfarer och Kinney Hotels, med totalt 367 rum. Det är Zaplox Premium för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar som ska integreras med StayNTouch PMS, låssystem från dormakaba och med ALICE concierge-plattform.