Entries by Hans Bergstrand

Zaplox AB publicerar delårsrapport för 1 januari – 30 juni 2019

Rapport publicerad den 20 augusti, 2019 08:00 CET.

Ny produktgeneration och ökat partnerfokus

Andra kvartalet för koncernen (2019-04-01 till 2019-06-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 494 (1 013) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 950 (-7 615) KSEK.
• Resultat per aktie* uppgick till -0,25 (-0,32) SEK.
• Likvida medel uppgick till 33 544 (21 182) KSEK vid kvartalets utgång.
• Soliditeten uppgick till 80 (75) %**

Första halvåret för koncernen (2019-01-01 till 2019-06-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 1 439 (1 490) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -17 722 (-14 728) KSEK.
• Resultat per aktie* uppgick till -0,45 (-0,62) SEK.

Zaplox Reinforces U.S. Presence with Appointment of Chris Clement as Vice President Sales, North America

Zaplox AB, a market innovator of advanced mobile key services for the global hospitality industry, today announced the appointment of Chris Clement as Vice President Sales, North America. The recent addition represents an important step for Zaplox in implementing its growth plans for the U.S. market, which were announced earlier this year. Clement is joining the Zaplox team, effective October 10, 2017.

Zaplox rekryterar Emma Dupont som Sales Director North America för att accelerera expansionsplaner

Zaplox AB (Zaplox), marknadsinnovatör av mobila nyckeltjänster för hotellmarknaden, meddelar idag att man utnämner Emma Dupont till rollen som Sales Director North America. Med denna utnämning tar Zaplox ännu ett steg på vägen mot att implementera sina ambitiösa tillväxtplaner för USA-marknaden. Emma Dupont startar sin anställning på Zaplox 1 maj 2017.