Entries by Pernilla Brodd

Zaplox tillkännager avgång av VD samt tillsättande av tillförordnad VD

Zaplox (publ) (”Zaplox”), styrelse tillkännager att VD Magnus Friberg, i samförstånd med bolaget, lämnar sitt uppdrag som VD med omedelbar verkan men kommer att vara tillgänglig för bolaget under en övergångsperiod. Even Frydenberg lämnar samtidigt sitt uppdrag såsom styrelseordförande och går in som tillförordnad VD. Zaplox styrelsen har i samband med detta utsett Jonas Edelswärd […]

Zaplox tecknar partneravtal med JOINGO och adderar mobil nyckel till ledande kasino app

Zaplox har tecknat partneravtal med Joingo, en ledande leverantör av mobilteknologi för spelindustrin. Joingo, som levererar kasinolösningar främst i USA avser att integrera Zaplox SDK med mobil nyckel i deras kasino app. Partneravtalet öppnar upp nya försäljningsmöjligheter för Zaplox på kasinomarknaden och det nya avtalet inkluderar integration till hotell som har affärssystem från Oracle och Agilysys.

,

Zaplox AB publicerar delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2020.

Andra kvartalet för koncernen (2020-04-01 till 2020-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 1 285 (494) KSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 251 (-9 950) KSEK. Resultat per aktie* uppgick till -0,13 (-0,25) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 849 (-7 940) KSEK. Likvida medel uppgick till 4 084 (33 544) KSEK vid kvartalets utgång. Soliditeten uppgick till 59 […]