Entries by Pernilla Brodd

,

Zaplox AB publicerar delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2020.

Andra kvartalet för koncernen (2020-04-01 till 2020-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 1 285 (494) KSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 251 (-9 950) KSEK. Resultat per aktie* uppgick till -0,13 (-0,25) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 849 (-7 940) KSEK. Likvida medel uppgick till 4 084 (33 544) KSEK vid kvartalets utgång. Soliditeten uppgick till 59 […]

Sista dag för handel med BTA

Mellan 18 juni – 2 juli 2020 genomförde Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader. Denna företrädesemission har nu registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i Zaplox BTA (betalda tecknade aktier) är den 31 juli 2020.

Zaplox företrädesemission kraftigt övertecknad – tecknades till 318 procent

Den 2 juli 2020 avslutades teckningstiden i den företrädesemission som Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 7 maj 2020. Utfallet visar att 76 706 290 aktier motsvarande cirka 96,5 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 176 105 147 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter vilket innebär att företrädesemissionen tecknades till cirka 318,2 procent.

GrandLife Hotels i New York väljer Zaplox mobila gästresa

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell, semesterboenden och kasinon en mobil gästresa för en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att GrandLife Hotels, som innefattar SOHO Grand Hotel och Roxy Hotel på Manhattan i New York har tecknat avtal för Zaplox mobila gästresa. Avtalet gäller 554 rum och på båda hotellen integreras Zaplox lösning […]