Svenska pressmeddelanden

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en kontaktfri mobil gästresa för en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att de inom ramen av partnerskapet med Agilysys ska leverera mobila nycklar till Prairie Band Casino & Resort, med 495 rum i Mayetta, Kansas, USA. Zaplox SDK integreras med Agilysys affärssystem och låssystem från dormakaba.

Avtalet med Prairie Band Casino & Resort görs tillsammans med amerikanska Agilysys, en ledande leverantör av affärssystem (PMS) till hotell, kasinon och resorts i Nordamerika. Zaplox SDK ingår i Agilysys mobila lösning RGuest Express Mobile, där Agilysys drar nytta av Zaplox unika kompetens och plattform för att leverera en mobil nyckel i sin egen produkt för en mobil gästresa. I detta avtalet integreras Zaplox SDK med Agilysys affärssystem och dormakaba låssystem.

Prairie Band Casino & Resort, med 495 rum, kan nu erbjuda sina gäster en kontaktfri mobil in- och utcheckning med mobil nyckel där gästen vid ankomst till hotellet kan gå direkt till sitt hotellrum och öppna dörren med sin mobila nyckel under hela sin vistelse. Hotellets gäster behöver nu inte längre stå i kö och trängas med andra gäster för att checka in och få sin nyckel, samtidigt kan hotellet bli mer resurseffektiva och tillhandahålla mer intäktsgivande service i appen som exempelvis bokningar av restaurangbesök, spa eller golf, vid tillfällen då gästen är mer mottaglig för specialerbjudande.

”Vårt starka partnersamarbete med Agilysys har genererat ytterligare ett avtal med ett välrenommerat casino. Zaplox kontaktfria mobila lösningar är anpassade för resorts och casinos där man vill att gästen ska spendera sin tid i spelområdet och inte med att stå i kö för att checka in och få sin nyckel till hotellrummet. Kontaktfria, digitala lösningar som kan öka gästsäkerheten har hög prioritet i hotellindustrin på grund av den pågående pandemin och risken för smittspridning. Zaplox och Agilysys kontaktfria mobila gästresa med mobila nycklar ser till att hotell, som Prairie Band Casino & Resort nu kan erbjuda sina gäster en säker vistelse”, säger Magnus Friberg, VD, Zaplox AB

Partneravtalet mellan Agilysys och Zaplox ä r utformat så att när Agilysys tecknar ett kund kontrakt för RGuest Express Mobile genereras en order till Zaplox för leverans av mobila nycklar. Vid erhållen order fakturerar Zaplox en startavgift, därefter tillkommer en löpande månadsintäkt per dörr från och med när lösningen är i drift. Om lösningen förblir i full drift i sju år, vilket är en genomsnittlig levnadstid för hotellås, ger detta en total prognosticerad intäkt på ca 650 000 SEK. Det finns inga garantier för att denna intäkt kommer att nås fullt ut genom avtalet.

 Om Prairie Band Casino & Resort
Prairie Band Casino & Resort, lokaliserat i Mayetta, Kansas, är ett ”Native American Casino” som ägs av Prairie Band Potawatomi Nation. Hotellet har 5 restauranger, 3 barer/lounger, konferenscenter och ett dygnet-runt-öppet kasino på 35 000 kvadratmeter med 1200 spelautomater, Bingo Hall och bordsspel. På hotellet finns även inomhus- och utomhuspooler, gym, torrbastu och ångbad, lyxigt spa, spelrum med virtuell golf och konferensrum. www.prairieband.com

Om Agilysys
Agilysys har varit ledande inom affärssystem till hotell (PMS) i mer än 40 år och levererat innovativa gästcentriska teknologilösningar för spel, hotell, resorts och kryssningsfartyg och restauranger. Agilysys, som har mer än 3000 kunder erbjuder de mest omfattande mjukvarulösningarna i hotellbranschen och är kända för sitt breda och kvalitativa produktutbud. Några av de största hotellkedjorna i världen använder Agilysys lösningar för att förbättra gästlojalitet och effektivitet. Agilysys verkar i Nordamerika, Europa, Asien-Stillahavsområdet och Indien med huvudkontor i Alpharetta, GA. www agilysys.com

 För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60, Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Mer information på zaplox.com

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Mellan 18 juni – 2 juli 2020 genomförde Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader. Denna företrädesemission har nu registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i Zaplox BTA (betalda tecknade aktier) är den 31 juli 2020. Stoppdag hos Euroclear är den 4 augusti 2020 och aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 6 augusti 2020. Aktiekapitalet uppgår efter registrering av företrädesemissionen till 11 917 881,60 SEK, fördelat på totalt 119 178 816 aktier.

Selling Agent, emissionsinstitut och legal rådgivares
Arctic Securities AS filial Sverige är Selling agent och emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Zaplox AB i samband med företrädesemissionen.

 För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett Software Development Kit (SDK) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, Zaplox Premium som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app och en kiosklösning för självbetjäning för en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Zaplox. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zaplox kommer att ske genom det memorandum som Zaplox beräknar kunna offentliggöra omkring den 16 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om emissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.

Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Den 2 juli 2020 avslutades teckningstiden i den företrädesemission som Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 7 maj 2020. Utfallet visar att 76 706 290 aktier motsvarande cirka 96,5 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 176 105 147 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter vilket innebär att företrädesemissionen tecknades till cirka 318,2 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 3,2 MSEK. Emissionsgarantin har således inte tagits i anspråk.

De som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i informationsmemorandumet. Meddelande om tilldelning för sådan teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare. Betalning ska ske genom instruktion på avräkningsnotan.

Genom företrädesemissionen ökar Zaplox aktiekapital med 7 945 254,40 SEK, från 3 972 627,20 SEK till 11 917 881,60 SEK, genom nyemission av 79 452 544 aktier från 39 726 272 aktier till 119 178 816 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. De som tecknat aktier inom ramen för företrädesemissionen kommer erhålla BTA (betalda tecknade aktier). Efter att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer BTA att bokas om till aktier, vilket beräknas ske vecka 31 2020. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North Growth Market.

VD Magnus Friberg: ”Vi vill tacka samtliga som deltagit i företrädesemissionen. Med en stärkt finansiell position kan vi ta tillvara på hotellindustrins ökade digitaliseringstakt och behov av kontaktfria mobila lösningar för bättre gästsäkerhet samt flytta fram Zaplox marknadsposition i Europa och Nordamerika.”

Selling Agent, emissionsinstitut och legal rådgivare

Arctic Securities AS filial Sverige är Selling Agent och emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Zaplox AB i samband med företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020. 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60, Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732


Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Zaplox. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zaplox kommer att ske genom det memorandum som Zaplox beräknar kunna offentliggöra omkring den 16 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om emissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.

Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell, semesterboenden och kasinon en mobil gästresa för en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att GrandLife Hotels, som innefattar SOHO Grand Hotel och Roxy Hotel på Manhattan i New York har tecknat avtal för Zaplox mobila gästresa. Avtalet gäller 554 rum och på båda hotellen integreras Zaplox lösning med Oracles affärssystem Opera, låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions och Alice Platform.

SOHO Grand Hotel är ett berömt lyxhotell i SoHo, New York med 353 rum medan Roxy Hotel, med 201 rum är centralt placerat i New Yorks mest kreativa och kända konstnärskvarter nära Canal Street. Moderbolaget GrandLife Hotels väljer Zaplox mobila gästresa för båda hotellen och kan nu erbjuda sina gäster en säker kontaktfri mobil in- och utcheckning med mobil nyckel och betalning i sin egen app, där gästen vid ankomst till hotellet kan gå direkt till sitt hotellrum och öppna dörren med sin mobila nyckel under hela sin vistelse.

Hotellets gäster behöver inte längre stå i kö och trängas med andra gäster för att checka in och få sin nyckel eller för att checka ut och betala sin vistelse, utan kan nu göra det direkt i hotellets egen app. Via appen kan gästerna också kommunicera med hotellet som i sin tur kan bli mer resurseffektiva och tillhandahålla intäktsgivande erbjudanden för t.ex. restaurang, gym, spa eller golf, vid rätt tillfällen då gästen är i behov av mer information eller är mottaglig för specialerbjudande.

COVID-19 pandemin har förändrat hotellens och gästernas syn på gästsäkerhet, främst med fokus på smittspridning och behovet av en kontaktfri vistelse har ökat. Zaplox lösningar ger hotellen en möjlighet att erbjuda sina gäster ett kostnadseffektivt digitalt alternativ till den traditionella, manuella in- och utcheckningen och de fysiska nyckelkorten.

”Zaplox mobila gästresa passar hotell som SOHO Grand Hotel och Roxy Hotel mycket bra då den erbjuder ett bättre och smidigare alternativ för de gäster som vill hålla social distans och ändå bo på hotell. Med Zaplox lösning kan också hotellen följa branschens rekommendationer och tillhandahålla en kontaktfri in- och utcheckning med kontaktfri betalning till sina gäster, samtidigt som de bibehåller sin sedan tidigare högkvalitativa service med gästsäkerhet i fokus. Vi ser mycket fram emot att leverera GrandLife Hotels nya gästresa så att de med säkerhet kan välkomna sina gäster tillbaka, säger Magnus Friberg, VD, Zaplox AB


Om GrandLife Hotels
GrandLife Hotels, är en pionjär inom branschen och var det första företaget som etablerade lyxiga boutiquehotell i New Yorks stadsdelar SoHo och TriBeCa. GrandLife Hotels är kända för att erbjuda en hög nivån av personlig service. Church Lounge och Grand Bar & Lounge är två välkända Manhattan destinationer. www.grandlife.com

SOHO Grand Hotel
– New Yorks berömda lyxhotell SOHO Grand Hotel ligger i SoHo, New York, Manhattans mest ikoniska stadsdel som har inspirerat konstnärer i årtionden. Hotellet har 353 lyxigt inredda rum och sviter och erbjuder rumservice, conciergetjänster samt välkomnar sina gäster med ett glas champagne på helgerna. www.sohogrand.com

ROXY Hotel
– The Roxy Hotel och dess omgivningar har länge varit ett nav för Manhattans kreativitet och artisteri. Hotellet, med 201 rum erbjuder komfort och bekvämlighet i en boutiquemiljö och är lokaliserat nära 5th Avenue, Chelsea Market och de vackra Washington Square Park och Battery Park. www.roxyhotelnyc.com

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60, Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Zaplox AB:s (publ) Chief Financial Officer (CFO) Bo-Göran Jaxelius har sagt upp sig från sin anställning för att anta nya utmaningar. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden om 3 månader för att säkerställa en ordnad övergång till dess att en ny CFO tillträder.

Bo-Göran Jaxelius har varit CFO för Zaplox sedan augusti 2017.

“Bo-Göran har under sin tid på Zaplox positivt bidragit till utvecklingen av Zaplox. Jag vill varmt tacka honom för sin tid och insats i Zaplox utveckling och önska honom all lycka och framgång med sina nya utmaningar. En process för att rekrytera en ny CFO kommer inledas omgående,” säger Magnus Friberg, VD Zaplox

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox 
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com

Välkommen till Zaplox Nyhetsbrev Juni 2020

Gästsäkerhet och kontaktfri incheckning prioriteriteras högt när hotellbranschen återhämtar sig från Covid-19-pandemin och hotellen nu förbereder sig för att välkomna gästerna tillbaka. Zaplox kontaktfria mobila gästresa med mobil in- och utcheckning och mobila nycklar stödjer de nya reglerna för sociala distans samtidigt som de hjälper hotellpersonalen att fortsatt leverera högkvalitativ service samt fokusera på intäktsgenererande tjänster. I detta nyhetsbrev berättar vi hur en handfull av våra kunder använder Zaplox mobila gästresa för att förbättra gästsäkerheten och effektivisera hotellets primära processer. Du kan också lära dig mer om vårt partnerskap med Alice, där Zaplox levererar en app som ger gästen tillgång till conciergetjänster och rumservice.

Team Zaplox önskar er en trevlig sommar.

Zaplox levererar kontaktfri mobil gästresa till The Jefferson Hotel i Richmond

Jefferson Hotel, ett 5-stjärnigt hotell med 186 rum i centrala Richmond, Virginia, USA har valt Zaplox mobila gästresa med in- och utcheckning och mobila nycklar för att erbjuda sina gäster kontaktfri incheckning i hotellets egen app.

 

 

Zaplox mobila nycklar i drift på Las Vegas ledande hotell & kasino

Zaplox mobila nycklar är nu i drift på två av Las Vegas ledande hotell & kasinos med totalt 7052 rum. Implementationen har gjorts i samarbete med Agilysys och ASSA ABLOY Global Solutions.

 

XV Beacon Hotel i Boston väljer Zaplox mobila nycklar

Det välkända boutiquehotellet XV Beacon Hotel, med 69 rum i Boston har valt Zaplox lösning för att erbjuda sina gäster en kontaktfri vistelse med mobil hotellrumsnyckeln och gästkommunikation direkt i hotellets egen app. Zaplox lösning har integrerats med låssystem från SALTO Systems och ALICE hotellplattform.

 

 

Zaplox levererar mobila nycklar till Island Resort & Casino i USA

Zaplox partnerskap med Agilysys har genererat en leverans av mobila nycklar till Island Resort & Casino, en AAA Four Diamond Resort, med 326 rum i Michigan, USA. Zaplox SDK integreras med Agilysys PMS och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

 

Hotel Hugo i New York väljer Zaplox för kontaktfri incheckning och mobil nyckel

Hotel Hugo i New York City, väljer Zaplox Premium lösning för sina 122 rum, vilket gör att de kan erbjuda sina gäster en kontaktfri gästresa med mobil in- och utcheckning och mobil nyckel direkt i hotellets app. I samma app kan gästen även göra en ny reservation eller beställa hotellets tjänster både före och under vistelsen.

 

 

Zaplox signerar avtal för mobil gästresa med La Cantera Resort & Spa i Texas

La Cantera Resort & Spa med 496 rum i San Antonio, USA signerar avtal för Zaplox mobila gästresa med mobil in- och utcheckning, mobila nycklar och betalning. Zaplox mobila gästresa har integrerats med Oracle Opera affärssystem, låssystem från dormakaba och betalsystem från Shift4.

 

 

Zaplox offentliggör informationsmemorandum

Zaplox har offentliggjort ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 18 juni till och med den 2 juli 2020.

 

Zaplox och ALICE utökar partnerskap och levererar gäst app för marknadsledande hotellplattform

Avtalet innebär att ALICE anlitar Zaplox för utveckling och implementation av ALICE nya gäst app som kopplas till ALICE plattform, som skall erbjudas till ALICE ca 2 500 hotellkunder först i USA och Europa samt med möjlighet att utöka även till Latinamerika.

 

Vill du veta mer om Zaplox mobila gästresa med kontaktfri incheckning och mobil nyckel? Klicka för att boka en personlig demo

Titta på våra videofilmer för att se hur det fungerar

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60,
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 18 juni till och med den 2 juli 2020.

Årsstämman beslutade den 9 juni 2020 att genomföra nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen den 16 juni 2020 berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie.

Företrädesemissionen om cirka 19,9 MSEK är säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 16,9 MSEK, motsvarande cirka 85 procent av företrädesemissionen. Teckningsåtaganden uppgår till cirka 12,0 MSEK (cirka 61 procent) från huvudsakligen aktieägare i Bolaget, däribland Bolagets huvudägare LMK Forward AB och LMK Stiftelsen (4,5 MSEK) och Marknadspotential AB (4,6 MSEK). Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden om cirka 4,8 MSEK, motsvarande cirka 24 procent av företrädesemissionen. Viss del av teckningsåtagandena förutsätter övertagande av teckningsrätter. Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader.

Informationsmemorandumet avseende företrädesemissionen finns idag tillgängligt på Bolagets hemsida (www.zaplox.com) och på Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse). Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder.

Tryckt informationsmemorandum och anmälningssedlar kan kostnadsfritt erhållas via e-post; subscription@arctic.com eller per post på adress Arctic Securities AS, filial Sverige, Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm.

Tidsplan för företrädesemissionen

16 juni 2020                    Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen

18 juni – 2 juli 2020         Teckningsperiod

18 – 30 juni 2020            Handel med teckningsrätter

18 juni 2020 (tillsvidare)  Handel med BTA till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen

Omkring 9 juli 2020         Offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen

 Selling Agent, emissionsinstitut och legal rådgivare
Arctic Securities AS filial Sverige är selling agent och emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Zaplox AB i samband med företrädesemissionen.

200616_Zaplox_Informationsmemorandum_Juni_2020_1

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60,
Alternative: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Zaplox. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zaplox kommer att ske genom det memorandum som Zaplox beräknar kunna offentliggöra omkring den 16 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om emissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.

Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

 

Mot bakgrund av dagens handel i Zaplox aktien på First North Growth Market så vill vi påminna om att idag måndag 15 juni 2020 är det första dag för handel i Zaplox aktien exklusive rätt att delta i den pågående företrädesemissionen som togs beslut om på Årsstämman den 9 juni 2020.

Villkoren för att delta i företrädesemissionen har framgått bl a i följande pressmeddelanden:

 • ”Zaplox offentliggör företrädesemission…” den 7 maj 2020
 • ”Kallelse till Årsstämma i Zaplox AB” den 7 maj 2020
 • ”Kommuniké från årsstämma i Zaplox AB” den 9 juni 2020

Utöver det har fullständiga villkor till styrelsens förslag funnits tillgängliga på bolagets hemsida.

Information kring företrädesemissionen kan laddas ned på www.zaplox.com.

Informationsmemorandum planeras att offentliggöras imorgon den 16 juni 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox funktionalitet till sin befintliga hotellapp, eller välja Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app, eller en kiosklösning för självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att The Jefferson Hotel väljer Zaplox mobila gästresa med in- och utcheckning och mobila nycklar. The Jeffersson Hotel, ett 5-stjärnigt hotell med 186 rum i centrala Richmond, Virginia, USA vill erbjuda sina gäster kontaktfri incheckning i en egen app. Zaplox lösning integreras här med Oracle Opera affärssystem och med låssystem från dormakaba.

The Jeffersons Hotel, som grundades 1895, är ett 5-stjärnigt lyxhotell i centrala Richmond, Virginia vars hotellrum är utrustade som exklusiva lägenheter. Hotellet är ett uppskattat resmål och speciellt känt för förstklassiga Lemaire Restaurant och deras Sunday Champagne Brunch.

Zaplox avtal med Jefferson Hotel gäller Zaplox mobila gästresa som inkluderar mobil in- och utcheckning samt mobila nycklar, erbjudanden och hotellinformation levererat i en egen app. Hotellet kan nu erbjuda sina gäster en kontaktfri vistelse, där gästerna inte behöver stå i kö och trängas för att checka in för att få sin nyckel eller för att checka ut. Den mobila nyckeln till hotellrummet finns tillgänglig i gästens mobiltelefon under hela vistelsen, och då behövs inte längre fysiska nyckelkort, vilket också minskar risken för smittspridning. I appen finns även funktionalitet för gästkommunikation vilket ser till att gästerna kan kommunicera med hotellet digitalt för beställningar, bokningar eller generell information.

Den pågående COVID-19 pandemin har haft stor inverkan på hotellindustrin så också på Jefferson Hotels som varit stängt under en kort tid. När de nu öppnar upp igen vill de emotse gästernas krav på säkerhet samt följa branschens rekommendationer och erbjuda ett kontaktfritt alternativ, som ur smittspridningssynpunkt förbättrar gästsäkerheten.

”Vi är mycket glada för att The Jefferson Hotel har valt Zaplox mobila gästresa. Det är ett anrikt och exklusivt hotell som kombinerar den mer traditionella vistelsen med ny teknik för en säkrare och bättre gästupplevelse. Fler och fler hotell in den här kategorin väljer mobila lösningar för att tillgodose gästernas behov av en kontaktfri vistelse och för tillhandahålla bra service dygnet runt, men också för att det är ett kostnadseffektivt alternativ som gör att hotellen kan minska personalstyrkan vid in- och utcheckning”, säger Magnus Friberg, VD, Zaplox AB

Om The Jefferson Hotel
The Jefferson Hotel byggdes 1895 och ligger i hjärtat av centrum av Richmond, Virginia, USA. Hotellet ingår i Historic Hotels of America och Preferred Hotels and Resorts Legend Collection. Gäster på The Jefferson kan njuta av kostnadsfri transport i centrum, tillgång till fitnesscenter och inomhuspool. Jefferson är också hem till den välrenommerade Lemaire Restaurant, TJ’s Restaurant och kända ”Afternoon Tea” på The Jefferson och Richmonds mest berömda Sunday Champagne Brunch. jeffersonhotel.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60,
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Idag, den 9 juni 2020, hölls årsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 • Fastställande av Årsredovisning, resultatdisposition samt ansvarsfrihet.
  Stämman beslutade att fastställa balansräkning och resultaträkning enligt Årsredovisning 2019 för Zaplox AB och koncernen, samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 450 000 kronor genom 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

  Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 • Val av styrelse och revisionsbolag
  Stämman beslutade att Jonas Edelswärd, Even Frydenberg, Örjan Johansson och Håkan Morän omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Svante Bengtsson nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande nyvaldes Even Frydenberg. Stämman beslutade vidare att bolagets revisor MAZARS AB, med auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
 • Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust
  Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 3 972 627,20 kronor. Minskning av aktiekapitalet ska ske för att täcka den ansamlade förlusten. Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
 • Beslut om ändring av bolagsordningen
  Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor samt bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.
 • Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
  Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission. Genom företrädesemission kan bolagets aktiekapital öka med högst 7 945 254,40 kronor genom nyemission av högst 79 452 544 aktier till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 19 863 136 kronor.

  Teckning av aktier sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen den 16 juni 2020 är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.

Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

  1. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;
  2. i andra hand till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
  3. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 18 juni 2020 till och med den 2 juli 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust.

 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
  Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 15 000 000 stycken. Emission ska kunna ske kontant samt med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

  Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital och för att kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget.

  I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i bolaget.

 • Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned på www.zaplox.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox funktionalitet till sin befintliga hotellapp, eller välja Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app, eller en kiosklösning för självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.