Svenska pressmeddelanden

Utestående teckningsoptionsprogram är:

Optionsprogram 2016:1
Optionsprogram 2016:2
Optionsprogram 2016:3
Optionsprogram 2017:1

Mot bakgrund härav är den nya teckningskursen 10,11 SEK per aktie och det nya antalet aktier som varje option berättigar till teckning av är 1,14 st per teckningsoption för samtliga utestående teckningsoptionsprogram. Före beslutet om omräkning gav en teckningsoption i samtliga optionsprogram rätt att teckna en aktie till kursen 11,50 kr. Övriga teckningsvillkor kvarstår oförändrade.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner från samtliga program kan påkallas fram till och med 2019-06-30.

Ladda ner som PDF

Först ut att starta med Zaplox Mobile Kiosk är CABINN City Hotel med 352 rum i centrala Köpenhamn, vars gäster nu kommer att kunna checka in via kiosken och själva ställa ut ett nyckelkort. Avtalet omfattar CABINN Hotels nuvarande 10 hotell, City, Metro, Aalborg, Aarhus, Apartments, Esbjerg, Express, Odense, Scandinavia, Vejle samt kedjans nya CABINN Copenhagen som ska stå klart i slutet av 2019 med 1203 rum.

Zaplox Mobile Kiosk erbjuder de hotell som ännu inte har alla sina dörrlås förberedda för mobila nycklar att ändå få tillgång till det övriga tjänsteutbudet i Zaplox mobila gästresa, och samtidigt avlasta receptionen vid in- och utcheckning. Gästen kan nämligen direkt vid ankomst till hotellet checka in i kiosken och via en nyckelkortskodare som är kopplad till kiosken, ställa ut sitt nyckelkort och bege sig direkt till hotellrummet. Gästen undviker att köa i receptionen för att få sin hotellrumsnyckel och det sparar tid både för gästen och för hotellets personal, samtidigt som det ger möjligheter för mer värdeadderande service från hotellet.

”Det är mycket glädjande att vi får möjlighet att utöka vårt samarbete med CABINN Hotels genom att även leverera vår uppskattade Zaplox Mobile Kiosk lösning till alla deras hotell. Vi har under 2018 implementerat kiosker på ett flertal hotell med mycket positiva resultat. Zaplox Mobile Kiosk erbjuder en effektiv och enkel incheckning för gästen och en bra start på gästens hotellvistelse”, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox.

Zaplox Mobile Kiosk är planerad att vara live på CABINN City Hotell i slutet av Q1, 2019. Zaplox har även tidigare kommunicerat ett avtal gällande mobila nycklar inom ramen för samarbetet med Expedia/Hotels.com för tre hotell i CABINN Hotel kedjan, Metro, Esbjerg och Vejle.

Om CABINN Hotels

CABINN skapades av ingenjör Niels Fennet vars idé var att placera hotell på centrala platser i städerna, där markpriset ofta är mycket högt – men å andra sidan minska rummets storlek något, så priset på det enskilda rummet fortfarande skulle vara lågt. Det första CABINN-hotellet, CABINN Express Hotel, öppnade 1990 på Frederiksberg i Köpenhamn. Idag har CABINN 10 hotell över hela Danmark med ca 3072 rum. Ytterligare ett hotell är under byggnation, CABINN Copenhagen som kommer ha 1203 rum. www.cabinn.com

Ladda ner som PDF

Västra Hamnen Corporate Finance AB tillträder som Certified Adviser den 17 april 2019. Fram till dess kommer Sedermera Fondkommission att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget. 

Ladda ner som PDF

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ZAPLOX BTA
ISIN-kod: SE0011923259
Sista handelsdag: 28 december 2018

Ladda ner som PDF

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 7 945 254,4 SEK, fördelat på totalt 39 726 272 aktier.

Handel med betalda tecknade aktier (ZAPLOX BTA) sker på Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under januari 2019.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare i företrädesemissionen och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Zaplox.

Ladda ner som PDF

Agilysys utvecklar och levererar hotellens affärssystem (Property Management System, PMS) som styr bland annat bokningar och fördelning av hotellrum. Det icke-exklusiva avtalet innebär att Agilysys ska sälja Zaplox mobila lösningar till sina kunder i Europa och Nordamerika. Agilysys PMS används idag av kunder som tillsammans har cirka 250 000 rum. Marknaden för den mobila gästresan är ännu under uppbyggnad vilket innebär att det kommer att ta en viss tid att bygga upp en installerad bas av hotellrum som ger över tid betydande abonnemangsintäkter. Avtalet har stor potential, men mindre påverkan på omsättning och resultat för första halvåret.

Som ett första steg i samarbetet har Agilysys sålt in lösningen till två stora hotell i Las Vegas med totalt 7000 rum. De båda hotellen har beslutat att investera i mobila nycklar samt digital in- och utcheckning, och installationen ska ske successivt under första halvåret 2019. Gästerna kommer att använda Zaplox mobila gästresa inbyggd i den nyutvecklade gästappen från Agilysys. Installationen kommer att bli en mycket viktig referensinstallation.

För en hotellgäst innebär samarbetet bland annat att nyckelkort kan ersättas med en digital nyckel i en app. Gästen kommer att kunna gå direkt till sitt rum, utan att behöva stå i incheckningskön, och enkelt låsa upp dörren med sin mobiltelefon genom ett knapptryck i appen, som fungerar på både Android och iOS. För hotellen innebär Zaplox lösning att de kan erbjuda sina gäster en komplett mobil gästresa utan köer för in- och utcheckning, då även dessa processer kan ske mobilbaserat. Därtill blir nyckelhanteringen både enklare och billigare för hotellen i och med att den blir helt digital.  

“Digitaliseringen pågår för fullt i hotell- och kasinobranschen och utvecklingen går mot en ’mobil gästresa’ där in- och utcheckning samt digitala nycklar sparar både tid och pengar för hotell och hotellgäster. Att Agilysys Nordamerikas marknadsledare för affärssystem till kasino- och resorts nu väljer vår mobila nyckellösning för inbyggnad i Agilysys gästapp är ett styrkebesked och strategiskt viktigt för Zaplox marknadsposition och försäljning”, säger Magnus Friberg, VD på Zaplox.

Ladda ner som PDF

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet avseende Zaplox företrädesemission kommer att finnas tillgängligt på Zaplox hemsida (www.zaplox.com), Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).Prospekt Zaplox

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Magnus Friberg
Tel: +46 (0)70 658 07 60
magnus.friberg@zaplox.com

Denna information
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018, kl. 15.00.

Ladda ner som PDF

Nyemission av aktier

Stämman beslutade om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att bolaget kommer genomföra en företrädesemission av högst 15 890 508 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 178 101,60 kronor, i enlighet med tidigare kommunicerad tidsplan.

Riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen återkallade förslaget till riktad emission av teckningsoptioner, varvid stämman beslutade avföra beslutspunkten från dagordningen.

Lund i november 2018

Zaplox AB (publ)

STYRELSEN

Ladda ner som PDF

Hotels.com som ingår i Expedia, ger hotell som är anslutna till Hotels.com bokningsapp möjligheten att erbjuda Zaplox mobila gästresa integrerad i Hotels.com-appen, med funktionalitet för incheckning, utcheckning och mobil nyckel. Hotels.com har idag cirka 70 miljoner nedladdningar av sin bokningsapp.

Tuscany Suites & Casino i Las Vegas med 716 rum är samarbetets första pilothotell i USA. Zaplox lösning integreras här med hotellets affärssystem Oracle Opera och låssystemet från ASSA ABLOY Hospitality. Sedan tidigare är Zaplox lösning för Hotels.com i drift på hotell i Danmark.

Vårt tidigare kommunicerade samarbetsavtal med Hotels.com är viktigt för oss och vi är mycket glada över att vi nu kan starta upp ett nytt pilothotell i USA. Tuscany Suites & Casino i Las Vegas är första hotell ut att erbjuda Zaplox mobila gästresa via Hotels.coms app på den amerikanska marknaden, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox.

Ladda ner som PDF

Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 48 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktie till kursen 3 kr. Emissionen är till cirka 87 % säkerställd genom teckningsåtaganden från befintliga ägare och nya investerare.

Med anledning av styrelsens förslag till nyemission av aktier kallas aktieägarna till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 9 november 2018. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i särskilt pressmeddelande.