Svenska pressmeddelanden

Protel, med säte i Tyskland, är representerat över hela världen med ett tätt nätverk av samarbetspartners i över 90 länder. Totalt använder fler än 14 000 hotell Protels lösningar. Partnerskapet innebär att Protel kommer att kunna erbjuda Zaplox mobila gästresa som en integrerad lösning till dessa cirka 14 000 hotell. Protels anslutna hotell, med uppskattningsvis cirka 1,4 miljoner rum, kan därmed genom Zaplox lösning tillhandahålla mobila nycklar samt in- och utcheckning via mobilen till sina gäster. Genom avtalet levererar Zaplox sitt Software Development Kit som integreras i Protels app. Zaplox ansvarar för implementation till de nya hotellen. Därtill kan Zaplox även leverera sin lösning genom Zaplox Mobila Kiosk, vilket är ett alternativt sätt för hotell att erbjuda mobil incheckning och utcheckning där gästerna erbjuds mobila eller fysiska nycklar vid ankomst.

”Protel är en ledande aktör inom affärssystem i hotellbranschen och således en viktig partner som vi nu utökar vårt partnernätverk med. Genom avtalet kommer vår lösning att marknadsföras och säljas till cirka 14 000 hotell och vi utökar därmed vår närvaro och position på marknaden – något som såklart är betydelsefullt för oss. Genom partnerskapet öppnas nya affärsmöjligheter och förhoppningen är att samarbetet innebär en betydelsefull ökning av antalet användare av vår lösning, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox.    

Mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning är centrala delar i en mobil gästresa. Idag bokas cirka 50 procent av alla resor via mobilen och det är ett naturligt steg för gästen att fortsätta att använda mobilen för att checka in på hotellet, öppna dörren med nyckeln i mobilen samt att checka ut och betala sin vistelse.

Om Protel Hotelsoftware GmbH

Protel erbjuder teknik och servicelösningar uteslutande för hotellbranschen och är en av de mest erfarna och framgångsrika leverantörerna av avancerade affärssystem så kallade PMS. Protels flexibla och skalbara programvarulösningar täcker såväl installation på plats, webbaserat eller som hybridlösning över hela branschspektrum, från små oberoende hotell till globala hotellkedjor. I över 90 länder runt om i världen bekräftar Hotell Management skolor Protels högkvalitativa kompetens och tillförlitlighet.

*PMS – Property Management System

Ladda ner som PDF

Förra året fick Zaplox sitt första avtal med Arp-Hansen Hotel Group för hotellet och lyxvandrarhemmet Steel House Copenhagen.

”Avtalet med Arp-Hansen Group bekräftar styrkan i vår lösning där samarbetet ofta inleds med ett första hotell för att sedan över tid till slut omfatta samtliga hotell i gruppen. När hotellkedjan ser att man får sänkta kostnader, ökade intäkter och nöjdare hotellgäster som slipper köa vid in- och utcheckning så vill man erbjuda samtliga gäster det vi kallar för den mobila gästresan”, säger Magnus Friberg, VD Zaplox

Med Zaplox lösningar kan Wakeup Hotels gäster i mobilen boka rum, checka in, få en mobil nyckel samt checka ut och betala sin hotellräkning. Utöver den mobila lösningen erbjuder Wakeup Hotels sina gäster Zaplox Mobile Kiosk där gästen kan checka in och ut direkt i kiosken i receptionen samt själv hämta ut ett nyckelkort till de hotellrum som inte har mobilanpassade lås.

I dag bokar cirka 50% av alla hotellgäster sina rum via mobilen och det är ett naturligt steg för gästen att fortsätta att använda mobilen för att checka in på hotellet, öppna dörren med nyckeln i mobilen samt att checka ut och betala sin vistelse.

Om Arp-Hansen Group
Arp-Hansen Hotel Group har ca 22 % av Köpenhamns totala rumskapacitet med ca 4.350 rum. Gruppen har dessutom 100 mötes- och konferenslokaler, samt en kongressal. Arp-Hansen Hotel Group består av privatägda och centralt belägna hotell: Phoenix Copenhagen, 71 Nyhavn Hotel, Imperial Hotel, The Square, Tivoli Hotel & Congress Center, Copenhagen Island, Copenhagen Strand, Gentofte Hotel och Wakeup Copenhagen-hotellen samt Köpenhamns nya lyxvandrarhem Steel House Copenhagen.
www.arp-hansen.se

Ladda ner som PDF

Partnerskapet innebär att VisBook nu kan erbjuda Zaplox mobila gästresa som en integrerad lösning till deras cirka 700 hotell som idag använder VisBook PMS. Visbooks anslutna hotell, med uppskattningsvis cirka 70 000 rum, kan därmed genom Zaplox lösning tillhandahålla mobila nycklar samt in- och utcheckning via mobilen till sina gäster.

”Partnersamarbetet med VisBook är nästa steg för Zaplox i vår strategi att bygga ett starkt partnernätverk. VisBook kommer aktivt att marknadsföra och sälja Zaplox lösning direkt till de hotell som använder sig av VisBook PMS ”, säger Magnus Friberg, VD Zaplox.

Mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning är centrala i en mobil gästresa. Idag bokas cirka 50% av alla resor via mobilen och det är ett naturligt steg för gästen att fortsätta att använda mobilen för att checka in på hotellet, öppna dörren med nyckeln i mobilen samt att checka ut och betala sin vistelse.

”Zaplox integration till VisBook PMS stärker vårt erbjudande och gör oss mer konkurrenskraftiga. Partnerskapet öppnar också upp nya affärsmöjligheter när vi nu kan erbjuda en värdeskapande mobil gästresa till VisBooks kunder”, kommenterar Magnus Friberg, VD Zaplox.

Om VisBook AS
VisBook AS är ett norskt programvaruföretag med över 25 anställda och över 700 kunder i sju länder. Huvudkontoret ligger i Kvikne och utvecklingskontoret ligger i Oppdal. VisBook har ett dotterbolag i Göteborg, VisBook AB, samt även ett dotterbolag i Tyskland, VisBook GmbH. VisBook utvecklar, driftar, säljer, utbildar samt tillhandahåller support av bokningssystemet VisBook som är ett online boknings- och administrationssystem. https://visbook.com 

Ladda ner som PDF

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordförande samt med 100 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade att Hans Gummert, Lennart Gustafsson, Örjan Johansson och Åke Sund omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt beslutade om nyval av Håkan Morän och Linda Vallner som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutade stämman omval av Åke Sund. Martin Gemvik och Lars Tilly har avböjt omval. Stämman beslutade att välja MAZARS SET Revisionsbyrå AB med Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Lund i april 2018

Zaplox AB (publ)

STYRELSEN

Ladda ner som PDF

Partnerskapet innebär att Via System nu har möjlighet att erbjuda Zaplox mobila gästresa som en integrerad lösning till de cirka 850 hotell som idag använder Picasso PMS. Via Systems anslutna hotell, med uppskattningsvis cirka 60 000 dörrar, kan därmed genom Zaplox lösning tillhandahålla mobila nycklar samt in- och utcheckning via mobilen.

”Vi accelererar vår närvaro på den skandinaviska marknaden. Partnersamarbetet med Via System markerar ett viktigt utvecklingssteg för Zaplox då Via System även aktivt kommer att sälja Zaplox lösning direkt till de hotell som använder sig av Picasso PMS”, säger Magnus Friberg, VD Zaplox.

Mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning är centrala i en mobil gästresa. Idag bokas cirka 50% av alla resor via mobilen och det är ett naturligt steg för gästen att fortsätta att använda mobilen för att checka in på hotellet, öppna dörren med nyckeln i mobilen samt att checka ut och betala sin vistelse.

”Med Via System som säljpartner stärker vi vår konkurrenskraft och utökar vårt erbjudande. Zaplox integration till Picasso PMS skapar nya affärsmöjligheter för båda parter att tillsammans erbjuda en attraktiv lösning för en mobil gästresa”, kommenterar Magnus Friberg, VD Zaplox.

Om Via System och AK Techotel International
Via System erbjuder mjukvarulösningar och kundanpassade lösningar för elektronisk säkerhet, passerkontroll, biljett- och betalsystem och POS-system. Via System lanserades 1982 och producerade ursprungligen elektroniska styrsystem.
Via System ingår i Techotel-gruppen, Skandinaviens största leverantör av bokningssystem till hotell och konferensanläggningar. För mer info, besök: www.via-system.dk, www.techotel.se 

Ladda ner som PDF

Samarbetet skapar förutsättningar för de cirka 800 hotell, de flesta lokaliserade i Nordamerika, som idag arbetar i Maestro PMS att utveckla sin mobila gästresa så att gästerna slipper att köa i receptionen för att checka in, få sin nyckel till hotellrummet eller checka ut och betala hotellnatten. Zaplox integration ger stora fördelar för respektive hotell när desamma vill erbjuda en mobil nyckel till sina gäster, då hotellet kan skicka en mobil nyckel till gästen direkt till deras mobiltelefon, vilket leder till tidsvinster för både hotell och gäst samt att besvär för gästerna och kostnader för hotellet förknippade med borttappade och avmagnetiserade nyckelkort kan minskas eller helt undvikas. Därutöver ger Zaplox lösning även nya intäktsmöjligheter för de anslutna hotellen, i form av merförsäljning med exempelvis erbjudanden från restaurangen och uppgraderingserbjudande till bättre rum direkt till gästens mobil.

”Vi ser ett accelererande intresse från hotellen och deras partners för att kunna erbjuda en smidig och effektiv mobil gästresa. Tillsammans med Northwind levererar vi nu en kraftfull och konkurrenskraftig lösning som ger hotell med Maestro PMS en stor fördel i kampen om gästens lojalitet och upplevelse”, säger Magnus Friberg, VD Zaplox.

Med Zaplox lösningar blir det enklare för hotell med Maestro PMS att erbjuda in- och utcheckning, samt mobila nycklar – tjänster som idag är centrala i en mobil gästresa. Idag bokas ca 50% av alla resor via mobilen och det är ett naturligt steg för gästen att fortsätta att använda mobilen för att checka in på hotellet, öppna dörren med nyckeln i mobilen samt att checka ut och betala sin vistelse.

”Vi fortsätter att etablera partnerskap med marknadsledande PMS-leverantörer och utvecklar vårt erbjudande för en mobil gästresa globalt. Partnerskapet med Northwind och Maestro PMS öppnar upp nya samarbetsmöjligheter och stärker vår konkurrenskraft på den nordamerikanska marknaden. Dessutom ökar samarbetet nyttan med Zaplox system och utgör ett attraktivt erbjudande till Maestros kunder”, kommenterar Magnus Friberg, VD Zaplox.

 I samband med att partnersamarbetet inleds medverkar Zaplox på Maestro PMS Partner Conference i Toronto i April, 2018.

Om Maestro
Northwind med Maestro PMS är en privatägd internationell leverantör av PMS-system, med huvudkontor i Markham, Ontario, Kanada. Bolaget har en kundbas som spänner över 20 länder. Maestro har idag cirka 800 anslutna hotell, med fokus på Nordamerika. För mer info, besök: http://www.maestropms.com/ 

Ladda ner som PDF

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018, och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 20 april 2018 skriftligen till Zaplox AB, Scheelevägen 17, 223 70 Lund. Anmälan kan också göras per e-post bo-goran.jaxelius@zaplox.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 20 april 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.zaplox.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 23 835 764 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framförande av Verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut

         a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
         b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
         c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 3. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
 4. Val av revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 5. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordförande samt med 100 000 vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Hans Gummert, Lennart Gustafsson, Örjan Johansson och Åke Sund omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Håkan Morän och Linda Vallner som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Åke Sund. Martin Gemvik och Lars Tilly har avböjt omval.

Håkan Morän är civilingenjör och tidigare delägare av Cognimatics, som numera ägs av Axis Communications. Håkan Morän har lång erfarenhet från IT- och teknikorienterade företag såsom Satt Control och TAC. Sedan 2001 har Håkan Morän arbetat med att etablera och coacha flertalet start-up bolag bland annat som VD för Teknopol, som delägare och styrelseledamot i Noda och som grundare och styrelseledamot i Spiideo.

Linda Vallner har mer än 15 års erfarenhet inom Hospitality och är idag VP Business Development för protel hotelsoftware GmbH. Linda Vallner har tidigare varit Sales Consulting Director för Enterprise & Strategic Accounts hos Oracle Hospitality och Senior Director Business Development & eCommerce EAME för MICROS Systems Inc.

Val av revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 12)

Styrelsen föreslår att MAZARS SET Revisionsbyrå AB med Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor väljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 17, i Lund samt på bolagets webbplats (www.zaplox.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i mars 2018

Zaplox AB (publ)

STYRELSEN

Ladda ner som PDF

Hotel Lundia är ett välkänt och omtyckt affärshotell i Lund där Zaplox lösningar för en mobil gästresa har testats sedan förra året. Nu genomför hotellet en större lansering i samband med att deras app blir tillgänglig för alla hotellets gäster. Lundias app erbjuder mobil incheckning, mobil nyckel för att öppna dörren till hotellrummet samt mobil utcheckning där gästen även kan betala sin hotellräkning i appen.

Det är Zaplox Premium som Hotel Lundia valt för att kunna leverera en smidig och effektiv mobil gästresa så att gästen inte behöver köa i hotellreceptionen. Zaplox levererar en designad app för både iOS och Android som integreras med hotellets boknings- och administrationssystem, Oracle Property Management System och låssystem från SALTO Systems.  

Zaplox mobila nycklar medför flera fördelar både för gästen och hotellet. Gästen har en mobil nyckel till sitt hotellrum tillgängligt i mobilen och hotellet kan sänka sina kostnader för borttappade och avmagnetiserade plastnycklar. Även möjligheten att direkt kommunicera med gästen via deras mobiltelefon förbättras. Via appen kommunicerar hotellet enkelt och träffsäkert sina relevanta erbjudanden, praktisk information och smarta tjänster vilket underlättar vistelsen för gästen.

”Vårt samarbete går nu in i nästa fas när Hotell Lundia lanserar sin app fullt ut till sina gäster. Zaplox levererar en lösning som ger gästen utökad service via mobilen vid rätt tillfälle och samtidigt öppnar upp nya intäktsmöjligheter för hotellet. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet och erbjuda mobil in- och utcheckning samt mobila nycklar på fler av Lundias systerhotell, säger Magnus Friberg VD Zaplox.

Om Lundia gruppen

Hotel Lundia startades 1968 i Lund av bröderna Leif och Urban Paulsson. Redan från början låg fokus på att erbjuda affärsresenären modern teknik, bekvämlighet och bra service. Det betyder att man har lång erfarenhet av att optimera alla de där små detaljerna som gör att gästens vistelse blir så bekväm och effektiv som möjligt. I dag drivs hotellet av VD Maria Paulsson Rickle. Familjen Paulsson driver även hotellen Grand Hotel och Hotel Finn i Lund. 

Ladda ner som PDF

Oracle Hospitality, världens största leverantör av affärssystem för reseindustrin, väljer Zaplox som partner för att presentera lösningar för check-in/ut och mobila nyckeltjänster under ITB Berlin 2018. Det är Zaplox starka och certifierade integration med Oracle OPERA Property Management System (PMS) som fortsätter att öppna upp för många spännande globala partnersamarbeten.

Den globala reseindustrin genomgår just nu en stor förändring. Utvecklingen inom hotell och reseindustrin pekar i samma riktning som redan skett inom flygindustrin där incheckning via mobilen idag är mycket vanlig. Zaplox befinner sig i en spännande fas där efterfrågan för mobila nycklar med mobil check-in/ut placerar Zaplox lösning i framkant av utvecklingen inom reseindustrin.

ITB Berlin 2018, den 7-11 mars, är Europas största mässa för den globala reseindustrin, med nära 160 000 besökare. Här möter beslutsfattare, experter och inköpare, mer än 10 000 utställare från 180 länder från exempelvis; hotell, turistorganisationer, researrangörer, bokningsportaler med flera.

”Zaplox är inbjudna av Oracle Hospitality för att demonstrera lösningar för check-in/ut och mobila nyckeltjänster. Det är ett fantastiskt tillfälle att presentera värdet våra lösningar levererar både för gäst och hotell i en mobil gästresa. Vårt nära partnerskap med Oracle Hospitality skapar nya affärsmöjligheter samtidigt som det driver utveckling och efterfrågan framåt”, säger Magnus Friberg, VD Zaplox.

Det är Zaplox certifierade integration med världens mest använda PMS system, Oracles OPERA som ligger till grund för samarbetet. Det är Zaplox Premium APP och SDK* som integreras med Oracle Opera Property Management System, för en komplett mobil gästupplevelse: bokningar, meddelanden före ankomst, mobil incheckning, tillgång till hotellrum med mobil nyckel, och mobil utcheckning.

Magnus Friberg, VD på Zaplox kommenterar: ”Idag bokas ca 50% av resorna via mobilen och då blir det naturligt för gästerna att fortsätta att använda mobilen när de är på resa för att checka in på hotellet, öppna dörren med nyckeln i mobilen samt att checka ut och betala via mobilen. Alla hotellgäster måste checka in/ut och få en nyckel till sitt rum, därför är Zaplox lösning helt central för att kunna erbjuda en modern och effektiv mobil gästresa.”

Mer om ITB 2018 på https://www.itb-berlin.de/en/

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden, en marknad som omsätter ca 450 miljarder dollar årligen*. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder en nyckelfärdig plattform som inkluderar en mobil nyckelapp eller ett Zaplox SDK* för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter. Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

 *Software Development KIt

*Statista.com

 

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-mail: magnus.friberg@zaplox.com
Tel: +46706580760

Zaplox deltager på Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukost den 28 februari, 2018. Temat för morgonen ligger på vad som krävs för en lyckad börsintroduktion.