Svenska pressmeddelanden

Zaplox erbjuder en heltäckande plattform utvecklad för att erbjuda hotellmarknaden möjlighet att implementera en komplett, mobil gästresa. Den inkluderar mobil check-in, mobila nycklar, mobil check-out såväl som tillgång till olika typer av service och erbjudanden som kan maximera intäkterna för hotellet.

Den amerikanska hotellmarknaden är ett viktigt fokusområde för Zaplox, då flera stora och medelstora hotellkedjor har sin bas där. Chris Clement har en omfattande erfarenhet inom den nordamerikanska hotellindustrin från flera av världens största hotellkedjor, och har även en framgångsrik bakgrund inom mjukvarulösningar för hotell.

”Vi ser fram emot att bredda vår närvaro i USA med en mycket erfaren teammedlem”, kommenterar Magnus Friberg, VD för Zaplox. ”Med ett stort nätverk i vår målgrupp av stora och medelstora hotellkedjor, adderar Chris viktiga insikter och kunskap om marknaden och dess behov, som vi förväntar oss ska hjälpa oss att växa enligt plan.”

Chris Clement kommenterar anställningen och tillägger: “Det är ett fantastiskt tillfälle för mig att bli en del av ett globalt team på ett företag med höga tillväxtambitioner. Jag tror att Zaplox lösningar kommer att förändra hotellmarknaden och ha en avgörande påverkan på gästupplevelsen. Jag ser fram emot att börja och kunna erbjuda innovativa lösningar och service till våra kunder.”

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet bidrar till stor tids- och kostnadsbesparing. Det möjliggör dessutom direktkommunikation med gästen, vilket genererar möjligheter till merförsäljning. Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

Alternativt: ir@zaplox.com

www.zaplox.com 

Ladda ner som PDF

Skistar, som varit Zaplox kund sedan 2011, tecknar ett nytt avtal som innebär att man implementerar den nya SDK-lösning som Zaplox utvecklat. Det innebär en utvidgning av samarbetet och avtalet skrivs på initialt tre år med möjlighet till förlängning. Det initiala ordervärdet är ca 50 000 €, vilket kommer att intäktsföras till stor del under 2017. Ytterligare intäkter från avtalet är volymberoende licensavgifter per månad, vilket inte kan prognosticeras av Zaplox idag. Genom Zaplox SDK kommer Skistar att kunna erbjuda sina gäster mobil check-in, mobil nyckel och mobil utcheckning.

Magnus Friberg, VD på Zaplox, kommenterar:

”Vi är mycket glada över att vår första kund Skistar ger oss förnyat förtroende och väljer att utvidga samarbetet med vår nya lösning. Det ger oss en bekräftelse på att vi har utvecklats tillsammans och levererar lösningar som skapar värde för både Skistar och deras gäster.”

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet bidrar till stor tids- och kostnadsbesparing. Det möjliggör dessutom direktkommunikation med gästen, vilket genererar möjligheter till merförsäljning. Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: + 8821675111473

Eller ir@zaplox.com

www.zaplox.com 

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017.

Ladda ner som PDF

Zaplox förstärker teamet med en CFO på heltid och anställer välmeriterade Bo-Göran Jaxelius, som tillträder under september 2017. Bo-Göran Jaxelius har bland annat en bakgrund som finanschef på Precise Biometrics, och mångårig erfarenhet från andra mjukvarubolag såsom IIOX, Scalado och Decuma som finanschef och VD. Tjänsten ökar därmed från den halvtidstjänst som Jonas Edelswärd haft, men som han på grund av andra engagemang inte kan utöka.  Magnus Friberg, VD för Zaplox, kommenterar:

”Vi växer och behöver förstärka, och är därför glada över att kunna välkomna Bo-Göran som har djup och relevant kunskap och erfarenhet som CFO på tillväxtbolag. Jag vill även passa på att tacka Jonas för den mycket fina insats som han har gjort på Zaplox under det senaste halvåret.”

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox’ system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Zaplox’ aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com

Ladda ner som PDF

Under fyra dagar, 26 – 29 juni, hölls den årliga HITEC-mässan. Detta år var Toronto värd och Zaplox var på plats för första gången som utställare tillsammans med sina partners. Mässan är världens största teknikmässa för hotellbranschen och detta år samlades 366 utställande företag och mer än 6500 besökare.

Digitaliseringen inom hotellbranschen har tagit fart ordentligt, och mässan gav prov på detta inom flera områden, inte minst inom det som kallas den digitala gästresan, det vill säga hur gästen upplever och kommer i kontakt med hotellet från bokning och incheckning till utcheckning. Zaplox’ lösningar bygger på gästernas mobila beteende, och skapar helt nya möjligheter för hotellen att nå gästen och bygga relationen via gästens mobil före, under och efter vistelsen.

Magnus Friberg, VD på Zaplox kommenterar:

”Vi deltar i år tillsammans med våra låspartners och vi ser en förskjutning i attityd hos besökarna jämfört med föregående år då vi besökte HITEC i New Orleans. I år finns en större medvetenhet hos hotellen kring mobilens möjligheter att skapa en smidig gästupplevelse, och vi har träffat många potentiella framtida hotellkunder, som vi nu kommer att arbeta med att följa upp under hösten.”

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox’ system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Zaplox’ aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760                                                                                                                www.zaplox.com

Ladda ner som PDF

Idag klockan nio på morgonen ringde VD Magnus Friberg i börsklockan på Nasdaq Stockholm First North, för att annonsera första handelsdagen i Zaplox’ aktie, med symbol ”ZAPLOX”.

Zaplox levererar innovativa mobila nyckeltjänster till den globala hotellmarknaden. Bolaget har förberett en expansionsfas genom viktiga integrationer som öppnar marknaden för Zaplox’ mobila nyckeltjänster. För att finansiera denna expansion har Zaplox nyligen genomfört en nyemission som tillförde bolaget cirka 42,3 MSEK efter emissionskostnader. Man har också haft lösningar i kommersiell drift sedan 2011 och har tidigt kunnat utveckla och anpassa sitt system efter kundernas behov. Noteringen är en viktig milstolpe för bolaget, och innebär en ökad synlighet och bredare ägarbas när nu Zaplox tar nästa steg i sin utveckling.

VD Magnus Friberg kommenterar:

”Genom nyemissionen har vi resurser att etablera Zaplox som en ledande global leverantör av mobilbaserade tjänster till hotell, semesterboenden och deras gäster. Vi ser positivt på framtiden, där hotellmarknaden alltmer digitaliseras och där kraven från dagens resenärer och gäster pekar på ett ökat behov av de tjänster som Zaplox erbjuder.”

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox’ system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Zaplox’ aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com

Länk till Nasdaqs pressmeddelande: Nasdaq pressmeddelande  

Ladda ner som PDF

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox’ system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com 

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2017.

Ladda ner som PDF

Zaplox har fått en order från Mélia, en spansk hotellaktör.  Zaplox’ lösning installeras på ett av kedjans hotell och integreras i kedjans hotellapp med rumsbokning, incheckning, mobila nycklar, utcheckning och betalningsfunktion, en så kallad SDK-lösning (Software Development Kit). VD Magnus Friberg kommenterar:

”Vi har avtal med andra europeiska hotellkedjor men det här är vår hittills största hotellkund. Avsikten med att Mélia lägger ordern hos oss är att de ska använda vår lösning i skarp drift på ett hotell, för att sedan kunna utvärdera inför en uppskalning.”  

Implementering av lösningen påbörjas under sommaren 2017, för att en utvärdering ska kunna göras efter sommaren. Magnus Friberg sammanfattar:

”Vi har varit tidigt framme med vår lösning och nu är vi i en fas där vi ser att hotellmarknaden är mer mogen att implementera mobila nycklar i större skala. Vi är väl förberedda med integrationer i hotellbranschen. Med lösningar i drift sedan 2011 är vi en av de aktörer med mest erfarenhet av hur man levererar smarta och effektiva mobila nyckeltjänster för olika typer av behov.”  

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox’ system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

För mer information om Zaplox:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com 

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017 kl 08.30 CET.

Ladda ner som PDF

VD Magnus Friberg kommenterar

”Vi har inlett en expansiv fas med nya systeminstallationer på hotell såväl i Sverige som internationellt. För att möjliggöra en global expansion har vi nyligen genomfört en nyemission som tillförde bolaget cirka 42,3 MSEK efter emissionskostnader och genomför nu en notering på Nasdaq Stockholm First North. Genom nyemissionen har vi resurser att etablera Zaplox som en ledande global leverantör av mobilbaserade tjänster till hotell, semesterboenden och deras gäster.”

Bolagsbeskrivning tillgänglig

Zaplox bolagsbeskrivning finns tillgänglig via följande länk:

Bolagsbeskrivning Zaplox AB

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com 

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017.

Zaplox AB: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Ladda ner som PDF

Zaplox lösning är väl anpassad för de boende på One Palm och möjliggör dels en effektiv hantering av nyckeldistribution och personliga nycklar via mobilen, dels en proaktiv kommunikation under tiden de hyr sitt boende på anläggningen. Lösningen har implementerats hos One Palm i samarbete med ASSA ABLOY Hospitality, en ledande leverantör av elektroniska dörrlås för hotellmarknaden. Magnus Friberg, VD för Zaplox, kommenterar:

”Vi integrerade vår lösning med lås från ASSA ABLOY Hospitality redan 2015 och arbetar nära dem för att kunna erbjuda kompletta mobila nyckellösningar globalt. Vi är givetvis mycket nöjda med att vi nu går i mål med ett av kundprojekten som vi initierat tillsammans.”

ASSA ABLOY Hospitality arbetar med den senaste teknologin och uppgraderingarna av lås, för att möta den ständiga utvecklingen av behov och efterfrågan från dagens resenärer och hotellgäster. En viktig del av digitaliseringsprocessen är utvecklingen av mobila nyckellösningar.

One Palm är en del av Ram Partners LLC., en fullservice fastighetsförvaltare som har 32 000 lägenheter över hela USA i sitt fastighetsbestånd. Vicky Iglesias, site manager på One Palm, kommenterar lösningen:

“Vi ser stora möjligheter att ta väl hand om gästerna och överträffa deras förväntningar, eftersom vi kan kommunicera vår service proaktivt genom appen. Det kommer att underlätta våra gästers vardag här och göra vistelsen ännu bekvämare.”

Zaplox erbjuder mobila nyckeltjänster till framför allt hotellmarknaden och har lösningar i kommersiell drift sedan 2011. Magnus Friberg sammanfattar:

”Vi är väl förberedda genom våra integrationer för den digitalisering som nu sker inom hotellbranschen, och vi har också en expertis inom området smarta och effektiva mobila nyckeltjänster för olika typer av behov.”

Zaplox AB: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system med en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

För mer information om Zaplox

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com 

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl 08.00 CET.

Ladda ner som PDF

VD Magnus Friberg kommenterar

”Jag vill rikta ett stort tack till alla som tecknat aktier i nyemissionen. Vi på Zaplox är mycket glada över det intresse som visats för bolaget och vi vill hälsa alla våra nya aktieägare välkomna. Genom det kapital vi tillförs kommer vi kunna genomföra den snabba internationella expansion som vi ser goda möjligheter för. Expansionen har redan börjat, bland annat genom en nyrekrytering i USA och nya avtal med hotell. Vi kommer nu fortsätta arbetet med målsättning om att etablera Zaplox som en ledande global leverantör av mobilbaserade tjänster till hotell, semesterboenden och deras gäster.”

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till cirka 41,1 MSEK, inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 91,1 procent. Cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 9 procent av den totala emissionsvolymen, tilldelas därmed garantiåtagare. Notera att ingen ersättning utgår för garantiåtagande. Genom nyemissionen nyemitteras 8 200 000 aktier. Zaplox tillförs därmed cirka 45,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,8 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 11 maj 2017.

Planerad notering på First North

Första dag för handel på First North är beräknad att bli den 8 juni 2017.

Antal aktier och aktiekapital

När Zaplox nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 23 835 764 stycken och aktiekapitalet till 4 767 152,80 SEK. 

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Zaplox i samband med bolagets nyemission och planerade notering på First North och är även utsedd till bolagets Certified Adviser.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

E-post: info@sedermera.se

Telefon: +46406151410

www.sedermera.se

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som enkelt laddas ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. 

Ladda ner som PDF