Svenska pressmeddelanden

Zaplox har fått en order från Mélia, en spansk hotellaktör.  Zaplox’ lösning installeras på ett av kedjans hotell och integreras i kedjans hotellapp med rumsbokning, incheckning, mobila nycklar, utcheckning och betalningsfunktion, en så kallad SDK-lösning (Software Development Kit). VD Magnus Friberg kommenterar:

”Vi har avtal med andra europeiska hotellkedjor men det här är vår hittills största hotellkund. Avsikten med att Mélia lägger ordern hos oss är att de ska använda vår lösning i skarp drift på ett hotell, för att sedan kunna utvärdera inför en uppskalning.”  

Implementering av lösningen påbörjas under sommaren 2017, för att en utvärdering ska kunna göras efter sommaren. Magnus Friberg sammanfattar:

”Vi har varit tidigt framme med vår lösning och nu är vi i en fas där vi ser att hotellmarknaden är mer mogen att implementera mobila nycklar i större skala. Vi är väl förberedda med integrationer i hotellbranschen. Med lösningar i drift sedan 2011 är vi en av de aktörer med mest erfarenhet av hur man levererar smarta och effektiva mobila nyckeltjänster för olika typer av behov.”  

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox’ system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

För mer information om Zaplox:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com 

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017 kl 08.30 CET.

Ladda ner som PDF

VD Magnus Friberg kommenterar

”Vi har inlett en expansiv fas med nya systeminstallationer på hotell såväl i Sverige som internationellt. För att möjliggöra en global expansion har vi nyligen genomfört en nyemission som tillförde bolaget cirka 42,3 MSEK efter emissionskostnader och genomför nu en notering på Nasdaq Stockholm First North. Genom nyemissionen har vi resurser att etablera Zaplox som en ledande global leverantör av mobilbaserade tjänster till hotell, semesterboenden och deras gäster.”

Bolagsbeskrivning tillgänglig

Zaplox bolagsbeskrivning finns tillgänglig via följande länk:

Bolagsbeskrivning Zaplox AB

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com 

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017.

Zaplox AB: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Ladda ner som PDF

Zaplox lösning är väl anpassad för de boende på One Palm och möjliggör dels en effektiv hantering av nyckeldistribution och personliga nycklar via mobilen, dels en proaktiv kommunikation under tiden de hyr sitt boende på anläggningen. Lösningen har implementerats hos One Palm i samarbete med ASSA ABLOY Hospitality, en ledande leverantör av elektroniska dörrlås för hotellmarknaden. Magnus Friberg, VD för Zaplox, kommenterar:

”Vi integrerade vår lösning med lås från ASSA ABLOY Hospitality redan 2015 och arbetar nära dem för att kunna erbjuda kompletta mobila nyckellösningar globalt. Vi är givetvis mycket nöjda med att vi nu går i mål med ett av kundprojekten som vi initierat tillsammans.”

ASSA ABLOY Hospitality arbetar med den senaste teknologin och uppgraderingarna av lås, för att möta den ständiga utvecklingen av behov och efterfrågan från dagens resenärer och hotellgäster. En viktig del av digitaliseringsprocessen är utvecklingen av mobila nyckellösningar.

One Palm är en del av Ram Partners LLC., en fullservice fastighetsförvaltare som har 32 000 lägenheter över hela USA i sitt fastighetsbestånd. Vicky Iglesias, site manager på One Palm, kommenterar lösningen:

“Vi ser stora möjligheter att ta väl hand om gästerna och överträffa deras förväntningar, eftersom vi kan kommunicera vår service proaktivt genom appen. Det kommer att underlätta våra gästers vardag här och göra vistelsen ännu bekvämare.”

Zaplox erbjuder mobila nyckeltjänster till framför allt hotellmarknaden och har lösningar i kommersiell drift sedan 2011. Magnus Friberg sammanfattar:

”Vi är väl förberedda genom våra integrationer för den digitalisering som nu sker inom hotellbranschen, och vi har också en expertis inom området smarta och effektiva mobila nyckeltjänster för olika typer av behov.”

Zaplox AB: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system med en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

För mer information om Zaplox

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com 

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl 08.00 CET.

Ladda ner som PDF

VD Magnus Friberg kommenterar

”Jag vill rikta ett stort tack till alla som tecknat aktier i nyemissionen. Vi på Zaplox är mycket glada över det intresse som visats för bolaget och vi vill hälsa alla våra nya aktieägare välkomna. Genom det kapital vi tillförs kommer vi kunna genomföra den snabba internationella expansion som vi ser goda möjligheter för. Expansionen har redan börjat, bland annat genom en nyrekrytering i USA och nya avtal med hotell. Vi kommer nu fortsätta arbetet med målsättning om att etablera Zaplox som en ledande global leverantör av mobilbaserade tjänster till hotell, semesterboenden och deras gäster.”

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till cirka 41,1 MSEK, inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 91,1 procent. Cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 9 procent av den totala emissionsvolymen, tilldelas därmed garantiåtagare. Notera att ingen ersättning utgår för garantiåtagande. Genom nyemissionen nyemitteras 8 200 000 aktier. Zaplox tillförs därmed cirka 45,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,8 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 11 maj 2017.

Planerad notering på First North

Första dag för handel på First North är beräknad att bli den 8 juni 2017.

Antal aktier och aktiekapital

När Zaplox nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 23 835 764 stycken och aktiekapitalet till 4 767 152,80 SEK. 

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Zaplox i samband med bolagets nyemission och planerade notering på First North och är även utsedd till bolagets Certified Adviser.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

E-post: info@sedermera.se

Telefon: +46406151410

www.sedermera.se

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som enkelt laddas ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. 

Ladda ner som PDF

Zaplox har tecknat avtal med en hotellaktör som driver två välrenommerade boutiquehotell i New York, USA. Zaplox’ lösning möjliggör dels en effektiv hantering av nyckeldistribution, dels en proaktiv kommunikation med de boende under deras vistelse. Hotellen ligger i framkant vad gäller service och erbjudanden till sina gäster, något som stöds av Zaplox’ system. Lösningen levereras tillsammans med en etablerad samarbetspartner i USA. Magnus Friberg, VD för Zaplox, kommenterar:

”Vi har inlett flera samarbeten på USA-marknaden sedan 2015, och avtalet med den New York-baserade hotellaktören är ett resultat av ett sådant samarbete. Vi är givetvis mycket nöjda med att vi nu går i mål med ytterligare ett kundprojekt i USA.”

Zaplox erbjuder mobila nyckeltjänster till framför allt hotellmarknaden och har lösningar i kommersiell drift sedan 2011. Bolaget har precis förstärkt närvaron i USA med en rekrytering av Emma Dupont som Sales Director North America. Magnus Friberg sammanfattar:

”Vi är väl förberedda för den digitalisering som nu sker inom hotellbranschen, genom integrationer till alla de större globala låsleverantörerna och affärssystemsleverantörerna. Vi har också en expertis inom området smarta och effektiva mobila nyckeltjänster för olika typer av behov, och ett starkt team för att driva vår försäljning framåt.”

För mer information om Zaplox

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som man enkelt laddar ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Ladda ner som PDF

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster

Zaplox grundades i Lund sommaren 2010 och levererar via mobiltelefoner kommersiella mobila nyckellösningar till hotell och semesterboenden. Zaplox löser problemet med ineffektiv hantering av hotellgästers in- och utcheckningar och bolaget kan med hjälp av mobil teknologi erbjuda hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen bl. a. får ett bättre sätt att genomföra in- och utcheckning samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Samtidigt skapar systemet mervärden genom att hotellet kan kommunicera med gästerna och erbjuda uppgraderingar av rum, restaurang, spa och andra relevanta erbjudanden – direkt till gästens mobil.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 19 april – 4 maj 2017.
 • Teckningskurs: 5,50 SEK per aktie.
 • Teckningspost: Minsta teckningspost är 900 aktier, motsvarande 4 950 SEK.
 • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 8 200 000 aktier, motsvarande cirka 45 MSEK. Fastställd lägstanivå för nyemissionens genomförande är 7 200 000 aktier, motsvarande cirka 39,6 MSEK.
 • Antal aktier innan nyemission: 15 635 764 aktier.
 • Värdering (pre-money): Cirka 86 MSEK.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 27,1 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen och vederlagsfri garantiteckning om totalt 5 MSEK, motsvarande cirka 11 procent av emissionsvolymen. Sammanlagt har bolaget på förhand avtalat om cirka 71 procent av den totala emissionsvolymen.
 • Emissionslikvidens användande: Emissionslikviden är avsedd att finansiera en expansion av verksamheten för att möjliggöra för Zaplox att ta fler marknadsandelar på den globala hotellmarknaden. Kapitalet från förestående nyemission bedöms av styrelsen finansiera verksamheten fram till dess att bolaget genererar kapitalöverskott, vilket är beräknat att ske under 2018.
 • Planerad notering på Nasdaq Stockholm First North: Under förutsättning att Zaplox godkänns för notering på Nasdaq Stockholm First North beräknas första handelsdag att bli den 8 juni 2017.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer Zaplox att delta vid investerarträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10 eller e-post event@sedermera.se.

 • 19 april 2017, kl. 11.30 – 13.00.

Investerarlunch med Sedermera Fondkommission.

Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm.

Anmälan sker till event@sedermera.se

 • 20 april 2017, kl. 17.30 – 19.00.

After Work med Sedermera Fondkommission.

Norra Vallgatan 64, Malmö.

Anmälan sker till event@sedermera.se

 • 26 april 2017, kl. 11.30 – 13.00.

Investerarlunch med Sedermera Fondkommission.

Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg.

Anmälan sker till event@sedermera.se

Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.zaplox.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Zaplox i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm First North.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

Telefon: +46 70-658 07 60

E-post: magnus.friberg@zaplox.com

www.zaplox.com

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som enkelt laddas ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system samt kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Ladda ner som PDF

Intresset för mobila nyckelapplikationer på hotellmarknaden har växt snabbt under de senaste åren. Zaplox har utvecklat och anpassat sin heltäckande plattform och arbetar globalt med att hjälpa hotell och semesteranläggningar att implementera en mobil gästupplevelse. Lösningen erbjuder många möjligheter för branschen att maximera kundnöjdheten och utnämningen av Emma Dupont, som har en bred marknadserfarenhet från bland annat Expedia Inc, garanterar en djup förståelse för marknadens behov och utmaningar. Emma Dupont kommer att ansvara för försäljningen i USA.

”Vår Sales Director North America är vårt ansikte utåt på denna marknad. Det handlar om att driva försäljningen och att bygga långsiktiga relationer med alla våra intressenter. Vi är mycket glada över att kunna förstärka vårt globala team med Emma Dupont på denna nyckelposition”, säger Magnus Friberg, VD på Zaplox.

”Jag ser fram emot att arbeta för Zaplox, expandera den befintliga kundportföljen och bygga vidare på affären i USA. Det här är ett fantastiskt tillfälle för mig att arbeta i ett starkt, globalt team på en dynamisk marknad. Jag uppskattar att få vara del av ett företag med en global målbild och en förmåga att driva marknadsinnovation”, kommenterar Emma Dupont.

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010 

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som man enkelt laddar ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

För mer information om Zaplox kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com

Ladda ner som PDF

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster

Zaplox grundades i Lund sommaren 2010 och levererar via mobiltelefoner kommersiella mobila nyckellösningar till hotell och semesterboenden. Zaplox löser problemet med ineffektiv hantering av hotellgästers in- och utcheckningar och bolaget kan med hjälp av mobil teknologi erbjuda hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen bl. a. får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Samtidigt skapar systemet mervärden genom att hotellet kan kommunicera med gästerna och erbjuda uppgraderingar av rum, restaurang, spa och andra relevanta erbjudanden – direkt till gästens mobil.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 19 april – 4 maj 2017.
 • Teckningskurs: 5,50 SEK per aktie.
 • Teckningspost: Minsta teckningspost är 900 aktier, motsvarande 4 950 SEK.
 • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 8 200 000 aktier, motsvarande cirka 45 MSEK. Fastställd lägstanivå för nyemissionens genomförande är 7 200 000 aktier, motsvarande cirka 39,6 MSEK.
 • Antal aktier innan nyemission: 15 635 764 aktier.
 • Värdering (pre-money): Cirka 86 MSEK.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 27,1 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen och vederlagsfri garantiteckning om totalt 5 MSEK, motsvarande cirka 11 procent av emissionsvolymen.
 • Emissionslikvidens användande: Emissionslikviden är avsedd att finansiera en expansion av verksamheten för att möjliggöra för Zaplox att ta fler marknadsandelar på den globala hotellmarknaden. Kapitalet från förestående nyemission bedöms av styrelsen finansiera verksamheten fram till dess att bolaget genererar kapitalöverskott, vilket är beräknat att ske under 2018.
 • Planerad notering på Nasdaq Stockholm First North: Under förutsättning att Zaplox godkänns för notering av Nasdaq Stockholm First North beräknas första handelsdag att bli den 8 juni 2017.

Investerarträffar

I samband med den nyemissionen kommer Zaplox att delta vid investerarträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10 eller e-post event@sedermera.se.

Datum och tid                    Arrangemang                                                                 Plats                                                         

19 april 2017                      Investerarlunch med Sedermera                                     Scandic Klara,                                          

11.30 – 13.00                     Fondkommission                                                             Slöjdgatan 7,                                          

                                                                                                                                   Stockholm

20 april 2017                       After Work med Sedermera                                           Norra Vallgatan 64,                                 

17.30 – 19.00                      Fondkommission                                                           Malmö                                                     

26 april 2017                       Investerarlunch med Sedermera                                   Elite Park Avenue                       

11.30 – 13.00                       Fondkommission                                                           Hotel

                                                                                                                                  Kungsportsavenyn 36                          

                                                                                                                                  Göteborg

Anmälan till samtliga event sker till event@sedermera.se

Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns att tillgå via bolagets (www.zaplox.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras på bolagets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor i samband med att teckningstiden i nyemissionen inleds.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Zaplox i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm First North.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

Telefon: +46 70-658 07 60

E-post: magnus.friberg@zaplox.com

www.zaplox.com

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som enkelt laddas ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system samt kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Ladda ner som PDF

Zaplox har tecknat avtal med en större dansk hotellkedja med hotell på väl utvalda lägen. Avtalet är det första Zaplox signerar som innebär leverans av både en lösning för mobil check-in och mobil nyckel, samt en lösning för att checka in via en så kallad virtuell kiosk i receptionen. Detta ger gästen och hotellet flexibilitet och effektiviserar incheckningsmomentet. Implementering av lösningen i det danska hotellprojektet påbörjas under våren 2017.

Zaplox erbjuder mobila nyckeltjänster till framför allt hotellmarknaden och har lösningar i kommersiell drift sedan 2011. Digitaliseringen av hotellens erbjudanden för en bekväm gästupplevelse går fort, och en viktig del av det berör den så kallade gästresan med bokning, incheckning, nyckeldistribution och utcheckning. Zaplox koncept erbjuder hotellen en helhetslösning för en mobil, digital gästresa.

Magnus Friberg, VD på Zaplox, sammanfattar:

”Vi har varit väldigt tidigt ute och är nu i en fas där vi ser att hotellmarknaden är intresserad av att implementera mobila nycklar i större skala. Vi är mycket väl förberedda med integrationer till alla de större globala låsleverantörerna och affärssystemsleverantörerna i hotellbranschen. Vi är en av de aktörer med mest erfarenhet av hur man levererar smarta och effektiva mobila nyckeltjänster för olika typer av behov.”

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som man enkelt laddar ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

För mer information om Zaplox

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com

Ladda ner som PDF

Det förberedande arbetet inför noteringen har inletts och mer information kommer att presenteras i det prospekt som kommer att publiceras i god tid före IPO:n, vilken är planerad att genomföras inför noteringen.

VD Magnus Friberg kommenterar:

”Vi är glada att kunna meddela att vi är i startgroparna inför en notering av Zaplox. Den planerade IPO:n som ska föregå noteringen är ämnad att ge oss de bästa förutsättningarna för en fortsatt global expansion. Som finansiell rådgivare inför IPO och notering på Nasdaq Stockholm First North har vi valt Sedermera Fondkommission.”

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som man enkelt laddar ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige och har kontor i Europa och USA.

För mer information om Zaplox

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com

Om Sedermera Fondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified advisor, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Ladda ner som PDF