Svenska pressmeddelanden

Under fyra dagar, 26 – 29 juni, hölls den årliga HITEC-mässan. Detta år var Toronto värd och Zaplox var på plats för första gången som utställare tillsammans med sina partners. Mässan är världens största teknikmässa för hotellbranschen och detta år samlades 366 utställande företag och mer än 6500 besökare.

Digitaliseringen inom hotellbranschen har tagit fart ordentligt, och mässan gav prov på detta inom flera områden, inte minst inom det som kallas den digitala gästresan, det vill säga hur gästen upplever och kommer i kontakt med hotellet från bokning och incheckning till utcheckning. Zaplox’ lösningar bygger på gästernas mobila beteende, och skapar helt nya möjligheter för hotellen att nå gästen och bygga relationen via gästens mobil före, under och efter vistelsen.

Magnus Friberg, VD på Zaplox kommenterar:

”Vi deltar i år tillsammans med våra låspartners och vi ser en förskjutning i attityd hos besökarna jämfört med föregående år då vi besökte HITEC i New Orleans. I år finns en större medvetenhet hos hotellen kring mobilens möjligheter att skapa en smidig gästupplevelse, och vi har träffat många potentiella framtida hotellkunder, som vi nu kommer att arbeta med att följa upp under hösten.”

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox’ system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Zaplox’ aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760                                                                                                                www.zaplox.com

Ladda ner som PDF

Idag klockan nio på morgonen ringde VD Magnus Friberg i börsklockan på Nasdaq Stockholm First North, för att annonsera första handelsdagen i Zaplox’ aktie, med symbol ”ZAPLOX”.

Zaplox levererar innovativa mobila nyckeltjänster till den globala hotellmarknaden. Bolaget har förberett en expansionsfas genom viktiga integrationer som öppnar marknaden för Zaplox’ mobila nyckeltjänster. För att finansiera denna expansion har Zaplox nyligen genomfört en nyemission som tillförde bolaget cirka 42,3 MSEK efter emissionskostnader. Man har också haft lösningar i kommersiell drift sedan 2011 och har tidigt kunnat utveckla och anpassa sitt system efter kundernas behov. Noteringen är en viktig milstolpe för bolaget, och innebär en ökad synlighet och bredare ägarbas när nu Zaplox tar nästa steg i sin utveckling.

VD Magnus Friberg kommenterar:

”Genom nyemissionen har vi resurser att etablera Zaplox som en ledande global leverantör av mobilbaserade tjänster till hotell, semesterboenden och deras gäster. Vi ser positivt på framtiden, där hotellmarknaden alltmer digitaliseras och där kraven från dagens resenärer och gäster pekar på ett ökat behov av de tjänster som Zaplox erbjuder.”

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox’ system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Zaplox’ aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com

Länk till Nasdaqs pressmeddelande: Nasdaq pressmeddelande  

Ladda ner som PDF

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox’ system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com 

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2017.

Ladda ner som PDF

Zaplox har fått en order från Mélia, en spansk hotellaktör.  Zaplox’ lösning installeras på ett av kedjans hotell och integreras i kedjans hotellapp med rumsbokning, incheckning, mobila nycklar, utcheckning och betalningsfunktion, en så kallad SDK-lösning (Software Development Kit). VD Magnus Friberg kommenterar:

”Vi har avtal med andra europeiska hotellkedjor men det här är vår hittills största hotellkund. Avsikten med att Mélia lägger ordern hos oss är att de ska använda vår lösning i skarp drift på ett hotell, för att sedan kunna utvärdera inför en uppskalning.”  

Implementering av lösningen påbörjas under sommaren 2017, för att en utvärdering ska kunna göras efter sommaren. Magnus Friberg sammanfattar:

”Vi har varit tidigt framme med vår lösning och nu är vi i en fas där vi ser att hotellmarknaden är mer mogen att implementera mobila nycklar i större skala. Vi är väl förberedda med integrationer i hotellbranschen. Med lösningar i drift sedan 2011 är vi en av de aktörer med mest erfarenhet av hur man levererar smarta och effektiva mobila nyckeltjänster för olika typer av behov.”  

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox’ system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

För mer information om Zaplox:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com 

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017 kl 08.30 CET.

Ladda ner som PDF

VD Magnus Friberg kommenterar

”Vi har inlett en expansiv fas med nya systeminstallationer på hotell såväl i Sverige som internationellt. För att möjliggöra en global expansion har vi nyligen genomfört en nyemission som tillförde bolaget cirka 42,3 MSEK efter emissionskostnader och genomför nu en notering på Nasdaq Stockholm First North. Genom nyemissionen har vi resurser att etablera Zaplox som en ledande global leverantör av mobilbaserade tjänster till hotell, semesterboenden och deras gäster.”

Bolagsbeskrivning tillgänglig

Zaplox bolagsbeskrivning finns tillgänglig via följande länk:

Bolagsbeskrivning Zaplox AB

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com 

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017.

Zaplox AB: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Ladda ner som PDF

Zaplox lösning är väl anpassad för de boende på One Palm och möjliggör dels en effektiv hantering av nyckeldistribution och personliga nycklar via mobilen, dels en proaktiv kommunikation under tiden de hyr sitt boende på anläggningen. Lösningen har implementerats hos One Palm i samarbete med ASSA ABLOY Hospitality, en ledande leverantör av elektroniska dörrlås för hotellmarknaden. Magnus Friberg, VD för Zaplox, kommenterar:

”Vi integrerade vår lösning med lås från ASSA ABLOY Hospitality redan 2015 och arbetar nära dem för att kunna erbjuda kompletta mobila nyckellösningar globalt. Vi är givetvis mycket nöjda med att vi nu går i mål med ett av kundprojekten som vi initierat tillsammans.”

ASSA ABLOY Hospitality arbetar med den senaste teknologin och uppgraderingarna av lås, för att möta den ständiga utvecklingen av behov och efterfrågan från dagens resenärer och hotellgäster. En viktig del av digitaliseringsprocessen är utvecklingen av mobila nyckellösningar.

One Palm är en del av Ram Partners LLC., en fullservice fastighetsförvaltare som har 32 000 lägenheter över hela USA i sitt fastighetsbestånd. Vicky Iglesias, site manager på One Palm, kommenterar lösningen:

“Vi ser stora möjligheter att ta väl hand om gästerna och överträffa deras förväntningar, eftersom vi kan kommunicera vår service proaktivt genom appen. Det kommer att underlätta våra gästers vardag här och göra vistelsen ännu bekvämare.”

Zaplox erbjuder mobila nyckeltjänster till framför allt hotellmarknaden och har lösningar i kommersiell drift sedan 2011. Magnus Friberg sammanfattar:

”Vi är väl förberedda genom våra integrationer för den digitalisering som nu sker inom hotellbranschen, och vi har också en expertis inom området smarta och effektiva mobila nyckeltjänster för olika typer av behov.”

Zaplox AB: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system med en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

För mer information om Zaplox

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com 

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl 08.00 CET.

Ladda ner som PDF

VD Magnus Friberg kommenterar

”Jag vill rikta ett stort tack till alla som tecknat aktier i nyemissionen. Vi på Zaplox är mycket glada över det intresse som visats för bolaget och vi vill hälsa alla våra nya aktieägare välkomna. Genom det kapital vi tillförs kommer vi kunna genomföra den snabba internationella expansion som vi ser goda möjligheter för. Expansionen har redan börjat, bland annat genom en nyrekrytering i USA och nya avtal med hotell. Vi kommer nu fortsätta arbetet med målsättning om att etablera Zaplox som en ledande global leverantör av mobilbaserade tjänster till hotell, semesterboenden och deras gäster.”

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till cirka 41,1 MSEK, inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 91,1 procent. Cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 9 procent av den totala emissionsvolymen, tilldelas därmed garantiåtagare. Notera att ingen ersättning utgår för garantiåtagande. Genom nyemissionen nyemitteras 8 200 000 aktier. Zaplox tillförs därmed cirka 45,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,8 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 11 maj 2017.

Planerad notering på First North

Första dag för handel på First North är beräknad att bli den 8 juni 2017.

Antal aktier och aktiekapital

När Zaplox nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 23 835 764 stycken och aktiekapitalet till 4 767 152,80 SEK. 

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Zaplox i samband med bolagets nyemission och planerade notering på First North och är även utsedd till bolagets Certified Adviser.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

E-post: info@sedermera.se

Telefon: +46406151410

www.sedermera.se

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som enkelt laddas ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. 

Ladda ner som PDF

Zaplox har tecknat avtal med en hotellaktör som driver två välrenommerade boutiquehotell i New York, USA. Zaplox’ lösning möjliggör dels en effektiv hantering av nyckeldistribution, dels en proaktiv kommunikation med de boende under deras vistelse. Hotellen ligger i framkant vad gäller service och erbjudanden till sina gäster, något som stöds av Zaplox’ system. Lösningen levereras tillsammans med en etablerad samarbetspartner i USA. Magnus Friberg, VD för Zaplox, kommenterar:

”Vi har inlett flera samarbeten på USA-marknaden sedan 2015, och avtalet med den New York-baserade hotellaktören är ett resultat av ett sådant samarbete. Vi är givetvis mycket nöjda med att vi nu går i mål med ytterligare ett kundprojekt i USA.”

Zaplox erbjuder mobila nyckeltjänster till framför allt hotellmarknaden och har lösningar i kommersiell drift sedan 2011. Bolaget har precis förstärkt närvaron i USA med en rekrytering av Emma Dupont som Sales Director North America. Magnus Friberg sammanfattar:

”Vi är väl förberedda för den digitalisering som nu sker inom hotellbranschen, genom integrationer till alla de större globala låsleverantörerna och affärssystemsleverantörerna. Vi har också en expertis inom området smarta och effektiva mobila nyckeltjänster för olika typer av behov, och ett starkt team för att driva vår försäljning framåt.”

För mer information om Zaplox

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som man enkelt laddar ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Ladda ner som PDF

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster

Zaplox grundades i Lund sommaren 2010 och levererar via mobiltelefoner kommersiella mobila nyckellösningar till hotell och semesterboenden. Zaplox löser problemet med ineffektiv hantering av hotellgästers in- och utcheckningar och bolaget kan med hjälp av mobil teknologi erbjuda hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen bl. a. får ett bättre sätt att genomföra in- och utcheckning samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Samtidigt skapar systemet mervärden genom att hotellet kan kommunicera med gästerna och erbjuda uppgraderingar av rum, restaurang, spa och andra relevanta erbjudanden – direkt till gästens mobil.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 19 april – 4 maj 2017.
 • Teckningskurs: 5,50 SEK per aktie.
 • Teckningspost: Minsta teckningspost är 900 aktier, motsvarande 4 950 SEK.
 • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 8 200 000 aktier, motsvarande cirka 45 MSEK. Fastställd lägstanivå för nyemissionens genomförande är 7 200 000 aktier, motsvarande cirka 39,6 MSEK.
 • Antal aktier innan nyemission: 15 635 764 aktier.
 • Värdering (pre-money): Cirka 86 MSEK.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 27,1 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen och vederlagsfri garantiteckning om totalt 5 MSEK, motsvarande cirka 11 procent av emissionsvolymen. Sammanlagt har bolaget på förhand avtalat om cirka 71 procent av den totala emissionsvolymen.
 • Emissionslikvidens användande: Emissionslikviden är avsedd att finansiera en expansion av verksamheten för att möjliggöra för Zaplox att ta fler marknadsandelar på den globala hotellmarknaden. Kapitalet från förestående nyemission bedöms av styrelsen finansiera verksamheten fram till dess att bolaget genererar kapitalöverskott, vilket är beräknat att ske under 2018.
 • Planerad notering på Nasdaq Stockholm First North: Under förutsättning att Zaplox godkänns för notering på Nasdaq Stockholm First North beräknas första handelsdag att bli den 8 juni 2017.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer Zaplox att delta vid investerarträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10 eller e-post event@sedermera.se.

 • 19 april 2017, kl. 11.30 – 13.00.

Investerarlunch med Sedermera Fondkommission.

Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm.

Anmälan sker till event@sedermera.se

 • 20 april 2017, kl. 17.30 – 19.00.

After Work med Sedermera Fondkommission.

Norra Vallgatan 64, Malmö.

Anmälan sker till event@sedermera.se

 • 26 april 2017, kl. 11.30 – 13.00.

Investerarlunch med Sedermera Fondkommission.

Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg.

Anmälan sker till event@sedermera.se

Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.zaplox.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Zaplox i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm First North.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

Telefon: +46 70-658 07 60

E-post: magnus.friberg@zaplox.com

www.zaplox.com

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som enkelt laddas ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system samt kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Ladda ner som PDF

Intresset för mobila nyckelapplikationer på hotellmarknaden har växt snabbt under de senaste åren. Zaplox har utvecklat och anpassat sin heltäckande plattform och arbetar globalt med att hjälpa hotell och semesteranläggningar att implementera en mobil gästupplevelse. Lösningen erbjuder många möjligheter för branschen att maximera kundnöjdheten och utnämningen av Emma Dupont, som har en bred marknadserfarenhet från bland annat Expedia Inc, garanterar en djup förståelse för marknadens behov och utmaningar. Emma Dupont kommer att ansvara för försäljningen i USA.

”Vår Sales Director North America är vårt ansikte utåt på denna marknad. Det handlar om att driva försäljningen och att bygga långsiktiga relationer med alla våra intressenter. Vi är mycket glada över att kunna förstärka vårt globala team med Emma Dupont på denna nyckelposition”, säger Magnus Friberg, VD på Zaplox.

”Jag ser fram emot att arbeta för Zaplox, expandera den befintliga kundportföljen och bygga vidare på affären i USA. Det här är ett fantastiskt tillfälle för mig att arbeta i ett starkt, globalt team på en dynamisk marknad. Jag uppskattar att få vara del av ett företag med en global målbild och en förmåga att driva marknadsinnovation”, kommenterar Emma Dupont.

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som man enkelt laddar ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

För mer information om Zaplox kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com

Ladda ner som PDF