Svenska pressmeddelanden

Zaplox har tecknat avtal med en hotellaktör som driver två välrenommerade boutiquehotell i New York, USA. Zaplox’ lösning möjliggör dels en effektiv hantering av nyckeldistribution, dels en proaktiv kommunikation med de boende under deras vistelse. Hotellen ligger i framkant vad gäller service och erbjudanden till sina gäster, något som stöds av Zaplox’ system. Lösningen levereras tillsammans med en etablerad samarbetspartner i USA. Magnus Friberg, VD för Zaplox, kommenterar:

”Vi har inlett flera samarbeten på USA-marknaden sedan 2015, och avtalet med den New York-baserade hotellaktören är ett resultat av ett sådant samarbete. Vi är givetvis mycket nöjda med att vi nu går i mål med ytterligare ett kundprojekt i USA.”

Zaplox erbjuder mobila nyckeltjänster till framför allt hotellmarknaden och har lösningar i kommersiell drift sedan 2011. Bolaget har precis förstärkt närvaron i USA med en rekrytering av Emma Dupont som Sales Director North America. Magnus Friberg sammanfattar:

”Vi är väl förberedda för den digitalisering som nu sker inom hotellbranschen, genom integrationer till alla de större globala låsleverantörerna och affärssystemsleverantörerna. Vi har också en expertis inom området smarta och effektiva mobila nyckeltjänster för olika typer av behov, och ett starkt team för att driva vår försäljning framåt.”

För mer information om Zaplox

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som man enkelt laddar ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Ladda ner som PDF

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster

Zaplox grundades i Lund sommaren 2010 och levererar via mobiltelefoner kommersiella mobila nyckellösningar till hotell och semesterboenden. Zaplox löser problemet med ineffektiv hantering av hotellgästers in- och utcheckningar och bolaget kan med hjälp av mobil teknologi erbjuda hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen bl. a. får ett bättre sätt att genomföra in- och utcheckning samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Samtidigt skapar systemet mervärden genom att hotellet kan kommunicera med gästerna och erbjuda uppgraderingar av rum, restaurang, spa och andra relevanta erbjudanden – direkt till gästens mobil.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 19 april – 4 maj 2017.
 • Teckningskurs: 5,50 SEK per aktie.
 • Teckningspost: Minsta teckningspost är 900 aktier, motsvarande 4 950 SEK.
 • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 8 200 000 aktier, motsvarande cirka 45 MSEK. Fastställd lägstanivå för nyemissionens genomförande är 7 200 000 aktier, motsvarande cirka 39,6 MSEK.
 • Antal aktier innan nyemission: 15 635 764 aktier.
 • Värdering (pre-money): Cirka 86 MSEK.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 27,1 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen och vederlagsfri garantiteckning om totalt 5 MSEK, motsvarande cirka 11 procent av emissionsvolymen. Sammanlagt har bolaget på förhand avtalat om cirka 71 procent av den totala emissionsvolymen.
 • Emissionslikvidens användande: Emissionslikviden är avsedd att finansiera en expansion av verksamheten för att möjliggöra för Zaplox att ta fler marknadsandelar på den globala hotellmarknaden. Kapitalet från förestående nyemission bedöms av styrelsen finansiera verksamheten fram till dess att bolaget genererar kapitalöverskott, vilket är beräknat att ske under 2018.
 • Planerad notering på Nasdaq Stockholm First North: Under förutsättning att Zaplox godkänns för notering på Nasdaq Stockholm First North beräknas första handelsdag att bli den 8 juni 2017.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer Zaplox att delta vid investerarträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10 eller e-post event@sedermera.se.

 • 19 april 2017, kl. 11.30 – 13.00.

Investerarlunch med Sedermera Fondkommission.

Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm.

Anmälan sker till event@sedermera.se

 • 20 april 2017, kl. 17.30 – 19.00.

After Work med Sedermera Fondkommission.

Norra Vallgatan 64, Malmö.

Anmälan sker till event@sedermera.se

 • 26 april 2017, kl. 11.30 – 13.00.

Investerarlunch med Sedermera Fondkommission.

Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg.

Anmälan sker till event@sedermera.se

Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.zaplox.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Zaplox i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm First North.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

Telefon: +46 70-658 07 60

E-post: magnus.friberg@zaplox.com

www.zaplox.com

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som enkelt laddas ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system samt kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Ladda ner som PDF

Intresset för mobila nyckelapplikationer på hotellmarknaden har växt snabbt under de senaste åren. Zaplox har utvecklat och anpassat sin heltäckande plattform och arbetar globalt med att hjälpa hotell och semesteranläggningar att implementera en mobil gästupplevelse. Lösningen erbjuder många möjligheter för branschen att maximera kundnöjdheten och utnämningen av Emma Dupont, som har en bred marknadserfarenhet från bland annat Expedia Inc, garanterar en djup förståelse för marknadens behov och utmaningar. Emma Dupont kommer att ansvara för försäljningen i USA.

”Vår Sales Director North America är vårt ansikte utåt på denna marknad. Det handlar om att driva försäljningen och att bygga långsiktiga relationer med alla våra intressenter. Vi är mycket glada över att kunna förstärka vårt globala team med Emma Dupont på denna nyckelposition”, säger Magnus Friberg, VD på Zaplox.

”Jag ser fram emot att arbeta för Zaplox, expandera den befintliga kundportföljen och bygga vidare på affären i USA. Det här är ett fantastiskt tillfälle för mig att arbeta i ett starkt, globalt team på en dynamisk marknad. Jag uppskattar att få vara del av ett företag med en global målbild och en förmåga att driva marknadsinnovation”, kommenterar Emma Dupont.

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010 

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som man enkelt laddar ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

För mer information om Zaplox kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com

Ladda ner som PDF

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster

Zaplox grundades i Lund sommaren 2010 och levererar via mobiltelefoner kommersiella mobila nyckellösningar till hotell och semesterboenden. Zaplox löser problemet med ineffektiv hantering av hotellgästers in- och utcheckningar och bolaget kan med hjälp av mobil teknologi erbjuda hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen bl. a. får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Samtidigt skapar systemet mervärden genom att hotellet kan kommunicera med gästerna och erbjuda uppgraderingar av rum, restaurang, spa och andra relevanta erbjudanden – direkt till gästens mobil.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 19 april – 4 maj 2017.
 • Teckningskurs: 5,50 SEK per aktie.
 • Teckningspost: Minsta teckningspost är 900 aktier, motsvarande 4 950 SEK.
 • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 8 200 000 aktier, motsvarande cirka 45 MSEK. Fastställd lägstanivå för nyemissionens genomförande är 7 200 000 aktier, motsvarande cirka 39,6 MSEK.
 • Antal aktier innan nyemission: 15 635 764 aktier.
 • Värdering (pre-money): Cirka 86 MSEK.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 27,1 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen och vederlagsfri garantiteckning om totalt 5 MSEK, motsvarande cirka 11 procent av emissionsvolymen.
 • Emissionslikvidens användande: Emissionslikviden är avsedd att finansiera en expansion av verksamheten för att möjliggöra för Zaplox att ta fler marknadsandelar på den globala hotellmarknaden. Kapitalet från förestående nyemission bedöms av styrelsen finansiera verksamheten fram till dess att bolaget genererar kapitalöverskott, vilket är beräknat att ske under 2018.
 • Planerad notering på Nasdaq Stockholm First North: Under förutsättning att Zaplox godkänns för notering av Nasdaq Stockholm First North beräknas första handelsdag att bli den 8 juni 2017.

Investerarträffar

I samband med den nyemissionen kommer Zaplox att delta vid investerarträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10 eller e-post event@sedermera.se.

Datum och tid                    Arrangemang                                                                 Plats                                                         

19 april 2017                      Investerarlunch med Sedermera                                     Scandic Klara,                                          

11.30 – 13.00                     Fondkommission                                                             Slöjdgatan 7,                                          

                                                                                                                                   Stockholm

20 april 2017                       After Work med Sedermera                                           Norra Vallgatan 64,                                 

17.30 – 19.00                      Fondkommission                                                           Malmö                                                     

26 april 2017                       Investerarlunch med Sedermera                                   Elite Park Avenue                       

11.30 – 13.00                       Fondkommission                                                           Hotel

                                                                                                                                  Kungsportsavenyn 36                          

                                                                                                                                  Göteborg

Anmälan till samtliga event sker till event@sedermera.se

Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns att tillgå via bolagets (www.zaplox.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras på bolagets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor i samband med att teckningstiden i nyemissionen inleds.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Zaplox i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm First North.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

Telefon: +46 70-658 07 60

E-post: magnus.friberg@zaplox.com

www.zaplox.com

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som enkelt laddas ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system samt kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Ladda ner som PDF

Zaplox har tecknat avtal med en större dansk hotellkedja med hotell på väl utvalda lägen. Avtalet är det första Zaplox signerar som innebär leverans av både en lösning för mobil check-in och mobil nyckel, samt en lösning för att checka in via en så kallad virtuell kiosk i receptionen. Detta ger gästen och hotellet flexibilitet och effektiviserar incheckningsmomentet. Implementering av lösningen i det danska hotellprojektet påbörjas under våren 2017.

Zaplox erbjuder mobila nyckeltjänster till framför allt hotellmarknaden och har lösningar i kommersiell drift sedan 2011. Digitaliseringen av hotellens erbjudanden för en bekväm gästupplevelse går fort, och en viktig del av det berör den så kallade gästresan med bokning, incheckning, nyckeldistribution och utcheckning. Zaplox koncept erbjuder hotellen en helhetslösning för en mobil, digital gästresa.

Magnus Friberg, VD på Zaplox, sammanfattar:

”Vi har varit väldigt tidigt ute och är nu i en fas där vi ser att hotellmarknaden är intresserad av att implementera mobila nycklar i större skala. Vi är mycket väl förberedda med integrationer till alla de större globala låsleverantörerna och affärssystemsleverantörerna i hotellbranschen. Vi är en av de aktörer med mest erfarenhet av hur man levererar smarta och effektiva mobila nyckeltjänster för olika typer av behov.”

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som man enkelt laddar ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

För mer information om Zaplox

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com

Ladda ner som PDF

Det förberedande arbetet inför noteringen har inletts och mer information kommer att presenteras i det prospekt som kommer att publiceras i god tid före IPO:n, vilken är planerad att genomföras inför noteringen.

VD Magnus Friberg kommenterar:

”Vi är glada att kunna meddela att vi är i startgroparna inför en notering av Zaplox. Den planerade IPO:n som ska föregå noteringen är ämnad att ge oss de bästa förutsättningarna för en fortsatt global expansion. Som finansiell rådgivare inför IPO och notering på Nasdaq Stockholm First North har vi valt Sedermera Fondkommission.”

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som man enkelt laddar ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige och har kontor i Europa och USA.

För mer information om Zaplox

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com

Om Sedermera Fondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified advisor, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Ladda ner som PDF

Zaplox har signerat avtal med Hotel Lundia, som beslutat att lyfta servicenivån för sina gäster ytterligare genom att installera Zaplox mobila nycklar på hela hotellet. Gästen laddar enkelt ned en app till sin smartphone och får därigenom tillgång till hotellnyckel, in- och utcheckning, samt betalningsfunktion och andra smarta tjänster som underlättar vistelsen för gästen. Hotel Lundia har fokus på affärsresenären och förstår vad som är viktigt för denna kategori av gäster:

”Vi vill att våra gäster ska få en smidig hotellupplevelse. För oss är gästens trivsel i fokus och ett steg för att underlätta är att tillgängliggöra all vår service i mobilen”, säger Maria Paulsson Rickle, VD för Lundia-gruppen.

Med denna utgångspunkt har Hotel Lundia testat mobila nycklar och nu lanseras de mobila nycklarna i full skala på samtliga hotellrum. Hotel Lundia skapar enkelhet och valfrihet för sina gäster genom att hotellet genom den mobila lösningen kan erbjuda smarta servicefunktioner, som gästen enkelt tar del av. Nyckeln går från att vara ett plastkort till att bli en kommunikationskanal och intäktspotential för hotellet. Magnus Friberg, VD på Zaplox, kommenterar:

”Vi känner stolthet över att ha fått arbeta tätt med Hotel Lundia för att ta fram en lösning som de ser gynnar hotellets verksamhet, underlättar processer och förbättrar hotellgästens upplevelse. Våra mobila nycklar har varit i kommersiellt bruk sedan 2011, de fungerar på alla lås och hotellsystem och kan kundanpassas med smarta tjänster och profilering. Samarbetet med Hotel Lundia har präglats av långsiktighet och har möjliggjort en förfining av ett mobilt nyckelsystem som fungerar väldigt väl för hotellmarknaden och dess partners, såsom hotellsystemsleverantörer och låsleverantörer. Vår övertygelse är att mobila nycklar är framtidens nyckellösning.”

Med denna satsning är Hotel Lundia ett av de första svenska hotellen som går från plastkortsnycklar till mobilnycklar:

”Hotel Lundia är ett modernt affärshotell, men gästerna är mer än bara övernattande gäster. Vi vill att vistelsen hos oss ska upplevas som något utöver det vanliga. Den startar och avslutar arbetsdagen på bästa sätt. Att ge gästen enkel in- och utcheckning, hotellnycklar, samt god service via en app i mobilen ligger väl i linje med vår vision om den optimala vistelsen”, sammanfattar Maria Paulsson Rickle.

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som man enkelt laddar ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

För mer information om Zaplox

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com

Lundia-gruppen

Hotel Lundia startades 1968 i Lund av bröderna Leif och Urban Paulsson. Redan från början låg fokus på att erbjuda affärsresenären modern teknik, bekvämlighet och bra service. Det betyder att man har lång erfarenhet av att optimera alla de där små detaljerna som gör att gästens vistelse blir så bekväm och effektiv som möjligt. I dag drivs hotellet av VD Maria Paulsson Rickle. Familjen Paulsson driver även hotellen Grand Hotel och Hotel Finn i Lund.

För mer information om Lundia-gruppen

Maria Paulsson Rickle, VD  

E-post: maria.paulsson.rickle@grandlundia.se 

Telefon: +46706200317

www.lundia.se

Ladda ner som PDF

Det förberedande arbetet inför noteringen har inletts och mer information kommer att presenteras i det prospekt som kommer att publiceras i god tid före IPO:n, vilken är planerad att genomföras inför noteringen.

VD Magnus Friberg kommenterar:

”Vi är glada att kunna meddela att vi är i startgroparna inför en notering av Zaplox. Den planerade IPO:n som ska föregå noteringen är ämnad att ge oss de bästa förutsättningarna för en fortsatt global expansion. Som finansiell rådgivare inför IPO och notering på Nasdaq Stockholm First North har vi valt Sedermera Fondkommission.”

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som man enkelt laddar ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige och har kontor i Europa och USA.

För mer information om Zaplox

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com

Om Sedermera Fondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified advisor, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Ladda ner som PDF