Zaplox AB

Insyn

Finansinspektionens insynsregister finns här.

Ägarstruktur

Ägarförteckning per den 31 december 2016

Ägare Aktier (st) Ägarandel (%)
LMK Ventures AB 6 951 843 44,5 %
Mankel Beteiligungen GmbH 6 408 227 41,0 %
Stiftelsen Industrifonden 1 811 998 11,6 %
Healthy Business Development AB1 177 468 1,1 %
BlueWise AB2 156 760 1,0 %
Lars Tilly3 122 968 0,8 %
Nick Hoggard 4 000 0,0 %
Carl Wollf 2 500 0,0 %
Totalt 15 635 764 100,0 %

1Ägs av styrelseordförande Åke Sund

2Ägs av styrelseledamot Örjan Johansson

3Styrelseledamot och grundare av Bolaget