Bolagsstyrning

Bolagsordning

Ta del av bolagsordning för Zaplox AB.

Zaplox AB bolagsordning

Incitamentsprogram

Utestående teckningsoptioner

Nedanstående lista återger information om utestående teckningsoptioner. Samtliga teckningsoptioner är utställda som incitamentsprogram till anställda och styrelseledamöter i Zaplox. Priset för samtliga teckningsoptioner är fastställt med hjälp av Black & Scholes-modellen.

  • Det finns 250 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 250 000 aktier under perioden 2016-10-11 – 2019-06-30. Lösenkurs (strike price) om 11,50 SEK per option.
  • Det finns 1 500 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 1 500 000 aktier under perioden 2016-08-05 – 2019-06-30. Lösenkurs (strike price) om 11,50 SEK per option.
  • Det finns 150 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 150 000 aktier under perioden från 2017-02-24 till 2019-06-30. Lösenkurs (strike price) om 11,50 SEK per option.
  • Det finns ett optionsprogram om 400 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 400 000 aktier. Optionsprogrammet löper från 2017-03-06 till och med 2019-06-30. Lösenkurs (strike price) om 11,50 SEK per option.

Nedanstående tabell visar samtliga innehavare av teckningsoptioner i Bolaget.

Ägare Antal optioner (st.)
Xpandor AB1 1 112 500
Healthy Business Development AB2 150 000
BlueWise AB3 150 000
Lars Tilly4 150 000
Hans Gummert5 150 000
Lennart Gustafsson6 150 000
Övriga anställda i Bolaget 437 500
Totalt antal optioner 2 300 000

1Ägs av VD Magnus Friberg

2Ägs av styrelseordförande Åke Sund

3Ägs av styrelseledamot Örjan Johansson

4Styrelseledamot och medgrundare av Bolaget

5Styrelseledamot i Bolaget

6Styrelseledamot i Bolaget

Revisor

Åsa Andersson Eneberg

Mazars SET
Box 4211 SE-203 13 Malmö, Sweden
Besöksadress: Carlsgatan 6, Malmö, Sweden
www.mazars.se