Finansiell kalender

Innevarande räkenskapsperiod: 2017-01-01 till 2017-12-31
Januari – juni 2017: 2017-08-22
Januari – september 2017: 2017-11-28
Bokslutskommuniké för 2017: 2018-02-27