Finansiell kalender

Innevarande räkenskapsperiod: 2017-01-01 till 2017-12-31
Bokslutskommuniké för 2016 2017-02-28
Januari – mars 2017: 2017-05-30
Januari – juni 2017: 2017-08-22
Januari – september 2017: 2017-11-28
Bokslutskommuniké för 2017: 2018-02-27