Finansiell kalender

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER OCH BOLAGSHÄNDELSER


Bokslutskommuniké, 2017 – 2018-02-27

Årsstämma – 2018-04-26

Q1-rapport – 2018-05-29

Q2-rapport – 2018-08-21

Q3-rapport – 2018-11-28