Företrädesemission

Handlingar i samband med företrädesemission

Teaser - Inbjudan till teckning av aktier i Zaplox AB (publ)

Prospekt - Inbjudan till teckning av aktier i Zaplox AB (publ)

Contact Zaplox