Kontakter Investor Relations

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Certified Adviser för Zaplox AB (publ) sedan 2020-04-06.

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

Hemsida: www.skmg.se

IR-kontakt Zaplox AB

Magnus Friberg, VD Zaplox AB

Mobil: +46 (0)70 658 07 60

E-post: magnus.friberg@zaplox.com

eller ir@zaplox.com