Kontakter Investor Relations

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är sedan noteringsprocessen Zaplox Certified Adviser.

Sedermera Fondkommission

Adress: Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö

Telefon: +46(0)40 615 14 10

Fax: +46(0)40 615 14 11

E-post: ca@sedermera.se

IR-kontakt Zaplox AB

Magnus Friberg, VD Zaplox AB

Mobil: +46 (0)70 658 07 60

E-post: magnus.friberg@zaplox.com

eller

ir@zaplox.com