Dokumentation IPO

Prospekt

Ta del av prospekt för Zaplox AB. Notera att teckningstiden i Zaplox teckningsemission stängde 4 maj 2017.

Zaplox AB – Prospekt