Dokumentation IPO

Prospekt

Ta del av prospekt för Zaplox AB. Notera att teckningstiden i Zaplox teckningsemission stängde 4 maj 2017.

Zaplox AB – Prospekt

Teaser (informationsfolder)

Ta del av informationsfolder om Zaplox AB. Anmälningssedel finns i foldern och även separat nedan. Notera att teckningstiden i Zaplox teckningsemission stängde 4 maj 2017.

Zaplox – Teaser – Webbversion

Anmälningssedel

Anmälningssedel för att teckna aktier i Zaplox AB. Notera att teckningstiden i Zaplox teckningsemission stängde 4 maj 2017.

Zaplox – Anmälningssedel – webbversion