Pressmeddelanden

Här kan du läsa de senaste pressreleaserna från Zaplox.

Klicka här för att prenumerera på pressrealeaser från Zaplox.

Kallelse till årsstämma i Zaplox AB (publ)

Aktieägarna i Zaplox AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2020 kl. 11.00 på Ideon Science Park,…

Zaplox offentliggör företrädesemission om ca 19,9 MSEK säkerställd till 85 procent varav 61 procent teckningsåtaganden

Zaplox meddelar att Bolagets styrelse beslutat om en nyemission om cirka 19,9 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren…

COVID-19 påverkan på Zaplox verksamhet och marknad

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att COVID-19…

Zaplox ändrar datum för årsstämman

Zaplox AB (publ) meddelar att bolagets styrelse har fattat beslut om att ändra datum för årsstämman från den 26 maj,…

Zaplox byter Certified Adviser

Zaplox AB (publ) meddelar att bolaget har ingått avtal med Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG) avseende tjänsten som Certified Adviser.

Zaplox AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden januari - december 2019

Rapport publicerad den 3 mars, 2020. Sammanfattning av bokslutskommuniké för koncernen. Fjärde kvartalet för koncernen (2019-10-01 till 2019-12-31) Nettoomsättningen uppgick…