Zaplox i media

Veckans genmäle: Zaplox 2017-06-16 (Börsplus låter Zaplox bemöta kommentaren publicerad 2017-06-14)

Citat från Börsplus:

I veckan skrev Börsplus en kort kommentar om Zaplox där vi pekade på konstig informationsgivning. Zaplox tillbakavisar att man försöker få upp aktiekursen mer än vad som är motiverat.

– Vad som kan framstå som otydligt är att vi exempelvis ofta har långvariga relationer med en hotellkedja där vi gör affärer med flera delar av kedjan. Det kan börja med en utvärderingsorder. Sedan beställs en pilotinstallation. Därefter lägger ett av kedjans hotell en beställning. Vid alla dessa tillfällen kommunicerar vi med marknaden. Vi ska självklart försöka göra det så tydligt som möjligt, säger Zaplox vd Magnus Friberg.

Det är en högst rimlig förklaring. Synd bara att det inte är den bild man alltid får av att läsa bolagets pressmeddelanden där intrycket lätt blir att närapå varje order är ett smärre genombrott.

Förtydligande med anledning av artikel i SvD/Börsplus 2017-06-14

Lundia var Zaplox första hotellkund och använde i begynnelsen Zaplox första system, vilket var en helt annan lösning än den som Zaplox erbjuder idag. Det som kommunicerades genom det pressmeddelande som hänvisas till (”Hotel Lundia tar steget in i mobilen tillsammans med Zaplox”) är att Lundia nu tecknat avtal om Zaplox senaste lösning, som är väsentligt utvecklad sedan den version Lundia haft tidigare – det vill säga ett nytt avtal, värt att kommunicera enligt gällande kommunikationsregler.
 
Vad gäller One Palm avsåg avtalet parterna emellan sedan i februari 2017 tester av Zaplox system. Dessa genomfördes från och med februari 2017 och var klara i juni 2017, varför det i juni var lämpligt att kommunicera avtalet i enlighet med gällande kommunikationsregler. I pressmeddelandet angav Zaplox tydligt att parterna haft ett kundprojekt som man nu gått i mål med. 

Vad som kommunicerades under roadshow beträffande Meliá var att hotellkedjan gjort en beställning för att utvärdera Zaplox system i en testmiljö, på sliden anges ”pilot” för Meliá. Vid publicering av pressmeddelandet (“Zaplox har fått order från den spanska hotellkedjan Meliá”) hade Zaplox däremot erhållit order om att köra ”skarpt” på ett av Meliás hotell. Det som bolaget sedan tidigare kommunicerat (via roadshow, intervju etc) var att Meliá signerat ett pilotavtal, vilket innebär väsentliga skillnader. Meliá hade alltså vid publiceringen av pressmeddelandet beslutat att gå vidare från pilot till att implementera systemet på ett av sina hotell – dvs en konkret beställning om live driftsättning. 
 
Rörande anställning av personal i USA är det helt riktigt att det fram till årsskiftet funnits en anställd i USA (dåvarande Vice President of Sales and Business Development, George Winker). Nyanställning (Emma Dupont) som kommunicerades genom pressmeddelande (“Zaplox accelerates global expansion with appointment of Emma Dupont as Sales Director North America”) var ej för att ersätta Winker, men en start i uppbyggnaden av ett större team i USA. Eftersom en av bolagets målsättningar är att expandera i USA är det inte någon hemlighet att Zaplox kommer att rekrytera ytterligare personer till teamet i USA.