Pressmeddelande – Regulatoriska

Läs det senaste från Zaplox här.

Zaplox CFO lämnar bolaget och samarbetet med Pragati utökas

Zaplox meddelar att Jaques Canive lämnar bolaget. I samband med detta väljer Zaplox att utöka sitt befintliga samarbete med Pragati…

Zaplox AB publicerar delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2020.

Andra kvartalet för koncernen (2020-04-01 till 2020-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 1 285 (494) KSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 251…

Zaplox välkomnar ny CFO

Zaplox meddelar att bolaget anställt Jacques Canive som ny CFO med tillträde den 1 september 2020.

Sista dag för handel med BTA

Mellan 18 juni – 2 juli 2020 genomförde Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka…

Zaplox företrädesemission kraftigt övertecknad – tecknades till 318 procent

Den 2 juli 2020 avslutades teckningstiden i den företrädesemission som Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 7 maj…

Zaplox CFO slutar

Zaplox AB:s (publ) Chief Financial Officer (CFO) Bo-Göran Jaxelius har sagt upp sig från sin anställning för att anta nya…