Pressmeddelande – Regulatoriska

Läs det senaste från Zaplox här.

Zaplox AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2020

Första kvartalet för koncernen (2020-01-01 till 2020-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 632 (945) KSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -7…

Zaplox publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Rapport publicerad den 19 maj 2020 08:00 CET. Zaplox meddelar härmed att årsredovisningen för 2019 finns tillgänglig för nedladdning på…

Förändringar i ägandet och i styrelsen för Zaplox AB

Zaplox AB (publ) informerar härmed om att en större transaktion har skett mellan två av bolagets huvudägare. Marknadspotential AB har…

Kallelse till årsstämma i Zaplox AB (publ)

Aktieägarna i Zaplox AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2020 kl. 11.00 på Ideon Science Park,…

Zaplox offentliggör företrädesemission om ca 19,9 MSEK säkerställd till 85 procent varav 61 procent teckningsåtaganden

Zaplox meddelar att Bolagets styrelse beslutat om en nyemission om cirka 19,9 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren…

COVID-19 påverkan på Zaplox verksamhet och marknad

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att COVID-19…