Pressmeddelande

Läs det senaste från Zaplox här.

Zaplox har ringt i börsklockan

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) med VD Magnus Friberg ringde idag klockan nio på morgonen i börsklockan på Nasdaq Stockholm First North, för att annonsera första dagen för handel i bolagets aktie.

Zaplox AB (publ): Första dag för handel på Nasdaq Stockholm First North

Idag, den 8 juni 2017, inleds handeln i Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) aktier på Nasdaq Stockholm First North. Aktien har ISIN-kod SE0009722465 och handlas under symbolen ”ZAPLOX”. Zaplox genomförde under april/maj 2017 en nyemission som tillförde bolaget cirka 42,3 MSEK efter emissionskostnader, avsedd att finansiera expansionsplanerna för att etablera bolaget som en ledande global leverantör av mobilbaserade tjänster till hotell, semesterboenden och deras gäster.

Zaplox har fått order från den spanska hotellkedjan Mélia

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) – marknadsinnovatören för mobila nyckeltjänster – får en order från Mélia, en spansk hotellkedja med sju kända hotellvarumärken och ca 370 hotell med 95 000 rum fördelade på fyra kontinenter. Ordern innebär att Zaplox’ lösning installeras på ett av kedjans hotell. 

Zaplox AB godkänt för notering på Nasdaq Stockholm First North

Zaplox AB (”Zaplox”) meddelar att bolaget har uppfyllt kraven för notering på Nasdaq Stockholm First North och idag, den 2 juni 2017, har erhållit marknadsplatsens formella godkännande. Första dag för handel i Zaplox aktier beräknas att bli den 8 juni 2017.

Zaplox signerar avtal med USA-baserade One Palm Apartments

Zaplox AB (Zaplox) – marknadsinnovatören för mobila nyckeltjänster – har signerat ett avtal med One Palm Apartments (One Palm), som erbjuder andelslägenheter i premiumsegmentet i Sarasota, Florida, USA. Zaplox levererar inom ramen för avtalet en helhetslösning med mobilapp och administrationsportal för att hantera personliga mobila nycklar och kommunikation med långtidsboende gäster. 

Zaplox AB: Utfall i nyemission inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Den 4 maj 2017 avslutades teckningstiden i Zaplox AB:s (”Zaplox”) nyemission av aktier inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North (”First North”). Nyemissionen tecknades till cirka 41,1 MSEK, inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 91,1 procent. Cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 9 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 45,1 MSEK, tilldelas därmed garantiåtagare. Notera att ingen ersättning utgår för garantiåtagande. Därmed tillförs Zaplox cirka 42,3 MSEK efter emissionskostnader. Genom nyemissionen tillförs Zaplox cirka 600 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 11 maj 2017. Första dag för handel är beräknad att bli den 8 juni 2017.