Pressmeddelande

Läs det senaste från Zaplox här.

Zaplox AB publicerar delårsrapport för 1 januari – 30 september 2018

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari - september 2018. Zaplox delårsrapport i sin helhet finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.zaplox.com).

Zaplox genomför företrädesemission

Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 48 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktie till kursen 3 kr. Emissionen är till cirka 87 % säkerställd genom teckningsåtaganden från befintliga ägare och nya investerare.

Med anledning av styrelsens förslag till nyemission av aktier kallas aktieägarna till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 9 november 2018. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Kallelse till extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ)

Aktieägarna i Zaplox AB (publ), 556816-4460 kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 november 2018 klockan 13.00 på Ideon Science Park, Beta-huset, Rum Hellmuth-Hertz, Scheelevägen 17 i Lund. Registrering kan ske från och med kl. 12.45.

Zaplox första kund i Sydafrika

Zaplox AB (”Zaplox”) levererar Zaplox SDK med mobila nycklar till 2Ten Hotel i Sibasa, Sydafrika. Hotellet har valt Zaplox för att kunna erbjuda sina gäster en snabbare och smidigare incheckning där gästen får en mobil nyckel för att öppna hotellrumsdörren med sin smartphone. Zaplox lösning integreras med protel PMS och dormakaba låssystem.

Zaplox ingår avtal med Union Hotels i Slovenien

Zaplox AB (”Zaplox”) har ingått avtal med Union Hotels i Ljubljana, Slovenien. Hotellet har valt Zaplox mobila gästresa med mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning inklusive betalning för sina 4 hotell med totalt 596 rum i centrala Ljubljana. Zaplox lösning integreras med låssystem från ASSA ABLOY Hospitality och med Oracle Opera PMS.

Zaplox mobila gästresa live på ARLO Hotels i New York

Zaplox AB (”Zaplox”) meddelar att Zaplox mobila gästresa är i kommersiell drift på ARLO Hotels i New York, enligt tidigare kommunicerat avtal. Den välkända boutique hotellkedjan i centrala New York kan nu erbjuda en mobil gästresa för sina hotell genom Zaplox Premium lösning med mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning inklusive betalning till sina gäster. Zaplox lösning integreras med låssystem från ASSA Abloy Hospitality och Oracle Opera PMS och olika betalningsalternativ.