Zaplox AB (publ) meddelar att bolaget har ingått avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB avseende tjänsten som Certified Adviser.

Västra Hamnen Corporate Finance AB tillträder som Certified Adviser den 17 april 2019. Fram till dess kommer Sedermera Fondkommission att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

Ladda ner som PDF