Posts

Zaplox (publ) (”Zaplox”), styrelse tillkännager att VD Magnus Friberg, i samförstånd med bolaget, lämnar sitt uppdrag som VD med omedelbar verkan men kommer att vara tillgänglig för bolaget under en övergångsperiod. Even Frydenberg lämnar samtidigt sitt uppdrag såsom styrelseordförande och går in som tillförordnad VD. Zaplox styrelsen har i samband med detta utsett Jonas Edelswärd som ny styrelseordförande. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny permanent VD har inletts.

Magnus Friberg tillträdde som VD 2013 och har lett bolagets strategiska utveckling och omvandling till mjukvarubolag med fokus på strategiska samarbeten med stora internationella partners. Magnus har under sin tid i bolaget varit en starkt bidragande faktor till bolaget har gått från ett utvecklingsbolag i tidig fas till ett internationellt mjukvarubolag.

”Zaplox har nyligen genomfört en lyckad kapitalisering och har samtidigt genomgått en stor strategisk omvandling med fokus på partnersamarbeten. Bolaget har även på senare tid bevisat sin affärsmodell med bland annat flera avtal på den amerikanska casino-marknaden. Efter sju år som VD i bolaget är det nu tid att låta någon annan ta över och leda bolaget till nästa nivå” säger Magnus Friberg.

”Styrelsen vill tacka Magnus för hans år som VD, för hans dedikerade arbete, stora insatser och nytänkande. Vi önskar honom lycka till i framtiden med nya utmaningar.” säger Jonas Edelswärd, styrelsens ordförande.

Even Frydenberg har bred erfarenhet från rese- och hotellindustrin i flera länder och från tre kontinenter. Even har haft flera seniora positioner hos Starwood Hotels & Resorts och Marriott International. Hans senaste roll var som COO Franchise and Operational Support Europe for Marriott International medan han även var ansvarig för integrationen i Europa, Afrika och Mellanöstern när Marriott förvärvade Starwood. Under 2017 utsågs han till VD för Scandic Hotels och den positionen innehade han till januari 2019. Even har studerat internationell företagsekonomi, har en MBA från Stanford University och har tidigare arbetat som financial controller i USA. Even tillträdde styrelsen i Zaplox vid årsstämman 2019.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, tillförordnad VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
Jonas Edelswärd, styrelseordförande, +46 70 916 87 29
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

 

 

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att Zaplox nytillträdde CFO, Jaques Canive lämnar bolaget. I samband med detta väljer Zaplox att utöka sitt befintliga samarbete med Pragati AB och får därmed tillgång till ett tjänsteutbud som passar Zaplox som noterat bolag.

Zaplox nuvarande CFO, Jaques Canive har sagt upp sin anställning av personliga skäl.

I samband med denna förändring väljer Zaplox att utöka sitt redan befintliga avtal med Pragati AB, då bolaget har behov av en mer skalbar och dynamisk lösning för sin ekonomistyrning. Zaplox har anlitat Pragati sedan 2012. Det nya avtalet ger Zaplox tillgång till en bredare expertis och ett utökat tjänsteutbud som täcker ett noterat bolags behov.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Andra kvartalet för koncernen (2020-04-01 till 2020-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 285 (494) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 251 (-9 950) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,13 (-0,25) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 849 (-7 940) KSEK.
 • Likvida medel uppgick till 4 084 (33 544) KSEK vid kvartalets utgång.
 • Soliditeten uppgick till 59 (80) %.

Första halvåret för koncernen (2020-01-01 till 2020-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 917 (1 439) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 520 (-17 722) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,32 (-0,45) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 39 726 272 aktier.
**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 Zaplox genomförde företrädesemission
På Zaplox årsstämma den 9 juni 2020 beslöts att genomföra nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen den 16 juni 2020 berättigade till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie. Teckningsperiod var 18 juni till och med den 2 juli 2020.

Styrelseledamoten Hans Gummert anmälde eget utträde från Bolagets styrelse under maj månad.

På årsstämman i juni valdes en ny styrelse där Svante Bengtsson valdes in som ny ledamot. Omval skedde av Örjan Johansson, Håkan Morän, Jonas Edelswärd och Even Frydenberg, som även utsågs till ny ordförande.

Övriga händelser under andra kvartalet 2020

Zaplox levererar kontaktfri mobil gästresa till The Jefferson Hotel i Richmond
The Jefferson Hotel beställde i juni Zaplox mobila gästresa med in- och utcheckning och mobila nycklar. The Jeffersson Hotel, ett 5-stjärnigt hotell med 186 rum i centrala Richmond, Virginia, USA vill erbjuda sina gäster kontaktfri incheckning i en egen app. Zaplox lösning integreras här med Oracle Opera affärssystem och med låssystem från dormakaba.

Zaplox mobila nycklar i drift på Las Vegas ledande hotell & kasino
Zaplox lösning för mobila nycklar togs under juni i drift på två hotell & kasino med totalt 7 052 rum i Las Vegas, USA. Det är i samarbete med partners som Agilysys och ASSA ABLOY som de nu kan erbjuda sina gäster en mobil gästresa med mobil in- och utcheckning och mobila nycklar från Zaplox.

XV Beacon Hotel i Boston väljer Zaplox mobila nycklar
Zaplox signerade i juni ett avtal gällande Zaplox Mobile Key App med det välkända boutiquehotellet XV Beacon Hotel, med 69 rum i Boston, USA. Zaplox lösning levereras i integration med låssystem

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Zaplox rekryterar Jacques Canive som ny CFO med tillträde den 1 september, 2020. Jacques Canive kommer senast från rollen som konsult i eget bolag och som ekonomichef på Paxxo AB i Malmö. Dessförinnan arbetade han som avdelningschef på Saba Software i Silicon Valley, USA, Business/Sales Controller på ST Ericsson i Lund samt som revisor på KPMG i Malmö.

 Företrädesemissionen tecknades till 318%
Den 2 juli 2020 avslutades teckningstiden i företrädesemissionen och utfallet visade att 76 706 290 aktier motsvarande cirka 96,5 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill inkom teckningsanmälningar motsvarande 176 105 147 aktier för teckning utan stöd av teckningsrätter vilket innebär att företrädesemissionen tecknades till cirka 318,2 procent. Bolaget tillfördes därmed cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 3,2 MSEK.

Övriga händelser efter periodens utgång

 Zaplox tecknar avtal med Lockheed Martin Corporation för mobil gästresa och kiosk
Zaplox signerade i augusti ett avtal med Lockheed Martin Corporation i Bethesda, Maryland, USA. Avtalet gäller Zaplox mobila gästresa och kiosklösning för installation på företagets hotell med 183 rum i Lockheed Martin Center for Leadership Excellence i Bethesda. Zaplox kontaktfria, mobila in- och utcheckning, mobila nycklar och kiosklösning integreras med Oracle Opera affärssystem, låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

 Zaplox levererar ny mobil nyckelapp till Lake House on Canandaigua i USA
The Lake House on Canandaigua, New York valde i augusti Zaplox kontaktfria mobila nyckelapp. Hotellet har 125 rum och ligger i hjärtat av The Finger Lakes som är ett uppskattat utflykts och semestermål på USA:s östkust. Zaplox lösningar integreras här med låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions och StayNTouch affärssystem.

Zaplox levererar mobila nycklar till Prairie Band Casino & Resort i Kansas
I augusti signeras ytterligare ett avtal inom ramen av partnerskapet med Agilysys för att Zaplox ska leverera mobila nycklar till Prairie Band Casino & Resort, med 495 rum i Mayetta, Kansas, USA. Zaplox SDK integreras med Agilysys affärssystem och låssystem från dormakaba.

Zaplox CFO byte
Zaplox Chief Financial Officer (CFO) Bo-Göran Jaxelius sade i början av juli upp sig från sin anställning hos Zaplox AB för att anta nya utmaningar. Bo-Göran Jaxelius har varit CFO för Zaplox sedan augusti 2017. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden för att säkerställa en ordnad övergång tills ny CFO tillträder. Under september kommer Jacques Canive att tillträda som ny CFO för Zaplox.

GrandLife Hotels i New York väljer Zaplox mobila gästresa
GrandLife Hotels, som innefattar SOHO Grand Hotel och Roxy Hotel på Manhattan i New York tecknade under juli månad ett avtal för Zaplox mobila gästresa. Avtalet gäller 554 rum och på båda hotellen integreras Zaplox lösning med Oracles affärssystem Opera, låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions och Alice Platform.

VD har ordet

Det andra kvartalet har inneburit flera nya avtal, ett fortsatt starkt intresse från hotellmarknaden i USA och driftsättning av Zaplox mobila nycklar bl.a. på ett hotell & kasino med drygt 7 000 rum i Las Vegas. Även med många positiva händelser så får vi konstatera att vi befinner oss mitt i en pandemi som påverkar marknadsutvecklingen både i USA och Europa. Samtidigt bör det sägas att rådande omständigheter har varit positiv för efterfrågan av Zaplox tjänster, då COVID-19 har satt spotlight på behovet av kontaktfria, kostnadseffektiva och tidseffektiva digitala lösningar för hotellindustrin. Den kontaktfria gästresan är här för att stanna och gästernas krav på en säker in- och utcheckning med bibehållen distans gör att hotellen måste öka sin digitaliseringstakt och nu tillhandahålla kontaktfria möjligheter direkt i gästens mobiltelefon.

Efterfrågan för Zaplox lösningar på den amerikanska marknaden har ökat markant, och även om vi ännu inte har sett samma ökning av förfrågningar från europeiskt håll bedömer vi att det högst sannolikt samma utveckling kommer att ske i Europa längre fram. Hotellen vill välkomna sina gäster tillbaka med möjligheten att checka in och betala digitalt och öppna sitt hotellrum med en mobil nyckel och inte ett nyckelkort.

Partnersamarbeten genererar nya kunder
Zaplox partnersamarbete med Oracle Hospitality fortsätter att vara ett av Zaplox viktigaste partnerskap. Under andra kvartalet har vi utökat vår befintliga integration till Opera PMS, Oracles affärssystem för hotell, genom att addera kopplingar till Operas nya gränssnitt. Oracle, som har mer än 5 000 partners globalt, ser Zaplox som en prioriterad partner för den mobila gästresan till sina Opera kunder i USA och Europa.

Zaplox täta samarbete med Agilysys har också genererat nya avtal med flera resorts & kasinos i USA under kvartalet. Vidare skapar samarbetet med våra låspartners ASSA ABLOY, dormakaba och SALTO systems kontinuerligt nya affärsmöjligheter där kombinationen av partnerns produktkunskap och Zaplox mobila tekniska kompetens oftast ligger till grund för gemensamma nya och nöjda kunder.

Stark efterfrågan i USA
I USA ser vi en stark efterfrågan på vår mobila gästresa via våra nya modulära gästappar i 3 olika utföranden, vilka bland annat prissätts utifrån hur många funktioner kunden väljer att inkludera. Fördelen för de hotell som väljer Zaplox lösningar är att alla tre konfigurationer utgår från samma plattform, vilket innebär att ett hotell som startar med vår enkla och smidiga mobila nyckel app, enkelt kan uppgradera sin app och addera till mobil in- och utcheckning samt betalning i appen när behovet uppkommer. Skalbarhet och flexibilitet tillsammans med våra beprövade integrationer ger Zaplox konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna på marknaden.

Vi har tecknat nya avtal med flertalet hotell i USA såsom XV Beacon Hotel, The Jefferson Hotel och GrandLife Hotels, där de flesta leveransprojekten redan är igång, då hotellen är öppna och har gäster. Genom ordern från det ledande försvars- och säkerhetsföretaget Lockheed Martin Corporation till deras Excellence Center i USA kan vi bekräfta att kunder med mycket högt ställda kvalitets- och säkerhetskrav väljer Zaplox lösningar. Vi genomgick en mycket omfattande säkerhetsundersökning och teknisk analys där både Zaplox app och kiosklösningar svarade upp mot deras högt ställda krav.

Leveransprojekten pågår
Under senare delen av kvartalet har övervägande del av de implementationsprojekt utifrån tidigare ingångna avtal som stoppades i början av pandemin startats upp igen. I vissa fall följer de nu projektplanen men några har förseningar på grund av Corona. Några hotell har inte öppnat ännu eller har infört lägre bemanning, varför den avslutande idrifttagningen är försenad.  I juni driftsatte vi vår mobila nyckellösning i samarbete med Agilysys och ASSA ABLOY på två av Las Vegas största hotell & kasino med totalt
7 052 rum. Under det tredje kvartalet kommer flera leveransprojekt tillsammans med Agilysys att driftsättas i USA.

Finansiellt Resultat
Nettoomsättningen ökade i det andra kvartalet och uppgick till 1,3 MSEK (0,5 MSEK) vilket motsvarar en omsättningstillväxt på +160% jämfört med samma period föregående år och är även den högsta omsättningen Bolaget haft hittills under ett kvartal. Även om ökningen sker från låga nivåer så gör vi bedömningen att efterfrågan ökat markant för Zaplox lösningar, framförallt i USA. Omsättningen under andra kvartalet består till största delen av startavgifter från de 8 nya signerade kundavtal som slutits under kvartalet, men även de återkommande månandsintäkterna ökar stadigt.

Rörelsekostnaderna har också minskat markant med -4,2 MSEK och uppgick till 7,4 MSEK (11,6) för kvartalet. Detta beror till stor del på att arbetet med att anpassa organisationen till ökad andel försäljning och leverans till kund jämfört med tidigare perioder när mycket kraft och kostnader lagts på produktutveckling. Vi är i en period av omorganisation för att optimera personalstyrkan för ökad försäljning och leverans vilket lett till att totala antalet sysselsatta i bolaget kunnat reduceras.  Givetvis har även COVID-19 påverkat våra processer och kostnader då t ex väldigt få resor har kunnat genomföras och planerade mässor ställts in. Bolaget har också utnyttjat de olika införda företagslättnaderna för personalkostnader mm som införts av myndigheterna under pandemin.  Rörelseresultatet är negativt och slutade på -5,2 MSEK (-9,9) i andra kvartalet men det är en klar förbättring jämfört med tidigare perioder.

Sammanfattningsvis så har vi under kvartalet tecknat avtal med flera högt profilerade hotell, några med ett större i antal dörrar och andra med färre antal dörrar. Vi är väl medvetna om att fler avtal med högre volym, dvs antal rum, är nödvändigt för att Bolaget skall nå långsiktig lönsamhet. Vi kan konstatera att våra partnersamarbeten i hög grad genererar nya kunder trots den pågående pandemin samt att vi parallellt arbetar med ett antal större hotellkedjor i USA och Europa där införsäljningsprocessen tar något längre tid. Just nu ser vi inte någon större avmattning av det ökade intresset för den kontaktfria gästresan och även om pandemin till viss del påverkar våra leveranser så har vi har god förhoppning om att den positiva trenden för bolagets utveckling fortsätter under kommande kvartal.

Magnus Friberg
VD, Zaplox AB

Zaplox AB Delårsrapport Q2 2020_200831

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60, Alternativt: ir@zaplox.com

 Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Zaplox.com.

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en kontaktfri mobil gästresa för en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar idag att bolaget anställt Jacques Canive som ny CFO med tillträde den 1 september 2020.

Zaplox meddelade den 6 juli att bolagets nuvarande CFO Bo-Göran Jaxelius sagt upp sin anställning för att anta nya utmaningar. Bolaget nu har rekryterat Jacques Canive som ny CFO och han tillträder tjänsten den 1 september, 2020.

Jacques Canive kommer senast från rollen som konsult i eget bolag och som ekonomichef på Paxxo AB i Malmö. Dessförinnan arbetade han som avdelningschef på Saba Software i Silicon Valley, USA, Business/Sales Controller på ST Ericsson i Lund samt som revisor på KPMG i Malmö.

“Jacques Canive har mångårig erfarenhet och gedigen kunskap inom sitt område. Vi befinner oss just nu i en mycket intressant fas för bolaget och jag är säker på att han kommer bidra med viktig kompetens för Zaplox fortsatta utveckling och jag vill passa på att hälsa honom varmt välkommen i teamet”, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Mer information på zaplox.com

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Mellan 18 juni – 2 juli 2020 genomförde Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader. Denna företrädesemission har nu registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i Zaplox BTA (betalda tecknade aktier) är den 31 juli 2020. Stoppdag hos Euroclear är den 4 augusti 2020 och aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 6 augusti 2020. Aktiekapitalet uppgår efter registrering av företrädesemissionen till 11 917 881,60 SEK, fördelat på totalt 119 178 816 aktier.

Selling Agent, emissionsinstitut och legal rådgivares
Arctic Securities AS filial Sverige är Selling agent och emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Zaplox AB i samband med företrädesemissionen.

 För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett Software Development Kit (SDK) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, Zaplox Premium som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app och en kiosklösning för självbetjäning för en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Zaplox. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zaplox kommer att ske genom det memorandum som Zaplox beräknar kunna offentliggöra omkring den 16 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om emissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.

Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Den 2 juli 2020 avslutades teckningstiden i den företrädesemission som Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 7 maj 2020. Utfallet visar att 76 706 290 aktier motsvarande cirka 96,5 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 176 105 147 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter vilket innebär att företrädesemissionen tecknades till cirka 318,2 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 3,2 MSEK. Emissionsgarantin har således inte tagits i anspråk.

De som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i informationsmemorandumet. Meddelande om tilldelning för sådan teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare. Betalning ska ske genom instruktion på avräkningsnotan.

Genom företrädesemissionen ökar Zaplox aktiekapital med 7 945 254,40 SEK, från 3 972 627,20 SEK till 11 917 881,60 SEK, genom nyemission av 79 452 544 aktier från 39 726 272 aktier till 119 178 816 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. De som tecknat aktier inom ramen för företrädesemissionen kommer erhålla BTA (betalda tecknade aktier). Efter att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer BTA att bokas om till aktier, vilket beräknas ske vecka 31 2020. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North Growth Market.

VD Magnus Friberg: ”Vi vill tacka samtliga som deltagit i företrädesemissionen. Med en stärkt finansiell position kan vi ta tillvara på hotellindustrins ökade digitaliseringstakt och behov av kontaktfria mobila lösningar för bättre gästsäkerhet samt flytta fram Zaplox marknadsposition i Europa och Nordamerika.”

Selling Agent, emissionsinstitut och legal rådgivare

Arctic Securities AS filial Sverige är Selling Agent och emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Zaplox AB i samband med företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020. 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60, Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732


Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Zaplox. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zaplox kommer att ske genom det memorandum som Zaplox beräknar kunna offentliggöra omkring den 16 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om emissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.

Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Zaplox AB:s (publ) Chief Financial Officer (CFO) Bo-Göran Jaxelius har sagt upp sig från sin anställning för att anta nya utmaningar. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden om 3 månader för att säkerställa en ordnad övergång till dess att en ny CFO tillträder.

Bo-Göran Jaxelius har varit CFO för Zaplox sedan augusti 2017.

“Bo-Göran har under sin tid på Zaplox positivt bidragit till utvecklingen av Zaplox. Jag vill varmt tacka honom för sin tid och insats i Zaplox utveckling och önska honom all lycka och framgång med sina nya utmaningar. En process för att rekrytera en ny CFO kommer inledas omgående,” säger Magnus Friberg, VD Zaplox

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox 
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 18 juni till och med den 2 juli 2020.

Årsstämman beslutade den 9 juni 2020 att genomföra nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen den 16 juni 2020 berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie.

Företrädesemissionen om cirka 19,9 MSEK är säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 16,9 MSEK, motsvarande cirka 85 procent av företrädesemissionen. Teckningsåtaganden uppgår till cirka 12,0 MSEK (cirka 61 procent) från huvudsakligen aktieägare i Bolaget, däribland Bolagets huvudägare LMK Forward AB och LMK Stiftelsen (4,5 MSEK) och Marknadspotential AB (4,6 MSEK). Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden om cirka 4,8 MSEK, motsvarande cirka 24 procent av företrädesemissionen. Viss del av teckningsåtagandena förutsätter övertagande av teckningsrätter. Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader.

Informationsmemorandumet avseende företrädesemissionen finns idag tillgängligt på Bolagets hemsida (www.zaplox.com) och på Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse). Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder.

Tryckt informationsmemorandum och anmälningssedlar kan kostnadsfritt erhållas via e-post; subscription@arctic.com eller per post på adress Arctic Securities AS, filial Sverige, Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm.

Tidsplan för företrädesemissionen

16 juni 2020                    Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen

18 juni – 2 juli 2020         Teckningsperiod

18 – 30 juni 2020            Handel med teckningsrätter

18 juni 2020 (tillsvidare)  Handel med BTA till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen

Omkring 9 juli 2020         Offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen

 Selling Agent, emissionsinstitut och legal rådgivare
Arctic Securities AS filial Sverige är selling agent och emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Zaplox AB i samband med företrädesemissionen.

200616_Zaplox_Informationsmemorandum_Juni_2020_1

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60,
Alternative: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Zaplox. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zaplox kommer att ske genom det memorandum som Zaplox beräknar kunna offentliggöra omkring den 16 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om emissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.

Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

 

Idag, den 9 juni 2020, hölls årsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 • Fastställande av Årsredovisning, resultatdisposition samt ansvarsfrihet.
  Stämman beslutade att fastställa balansräkning och resultaträkning enligt Årsredovisning 2019 för Zaplox AB och koncernen, samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 450 000 kronor genom 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

  Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 • Val av styrelse och revisionsbolag
  Stämman beslutade att Jonas Edelswärd, Even Frydenberg, Örjan Johansson och Håkan Morän omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Svante Bengtsson nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande nyvaldes Even Frydenberg. Stämman beslutade vidare att bolagets revisor MAZARS AB, med auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
 • Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust
  Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 3 972 627,20 kronor. Minskning av aktiekapitalet ska ske för att täcka den ansamlade förlusten. Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
 • Beslut om ändring av bolagsordningen
  Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor samt bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.
 • Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
  Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission. Genom företrädesemission kan bolagets aktiekapital öka med högst 7 945 254,40 kronor genom nyemission av högst 79 452 544 aktier till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 19 863 136 kronor.

  Teckning av aktier sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen den 16 juni 2020 är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.

Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

  1. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;
  2. i andra hand till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
  3. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 18 juni 2020 till och med den 2 juli 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust.

 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
  Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 15 000 000 stycken. Emission ska kunna ske kontant samt med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

  Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital och för att kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget.

  I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i bolaget.

 • Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned på www.zaplox.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox funktionalitet till sin befintliga hotellapp, eller välja Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app, eller en kiosklösning för självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Aktieägare representerande cirka 45 procent av rösterna i bolaget har meddelat att förslag till årsstämman den 9 juni 2020 avseende styrelse och styrelsearvodering ändras i enlighet med nedanstående.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (dagordningspunkt 10)
Aktieägare representerande ca 45 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (dagordningspunkt 11)
Aktieägare representerande ca 45 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 450 000 kronor genom 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Val av styrelse och revisionsbolag (dagordningspunkt 12)
Aktieägare representerande ca 45 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Jonas Edelswärd, Even Frydenberg, Örjan Johansson och Håkan Morän omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Svante Bengtsson nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås nyval av Even Frydenberg.

Svante Nilo Bengtsson är VD för Marknadspotential AB som långsiktigt investerar i hel- och delägda rörelsedrivande bolag däribland Zaplox AB. Efter ekonomexamen i London 2001 arbetade han internationellt under fyra år. På plats i Asien, Europa och Nordamerika producerade Svante, tillsammans med hans team, ekonomiska rapporter som publicerades som specialbilagor i bl a. New York Times och Time Magazine. Efter ett par år som arbetande delägare i en internetstartup återvände han till Sverige och började jobba heltid för familjebolaget Marknadspotential AB. Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Liljeholmens Stearinfabriks AB, Prolog Aktiebolag, Midway Holding Aktiebolag, ALG Holding AB och Solbacken Park AB. Styrelseledamot och VD i Marknadspotential Aktiebolag och Fair and Square Equity AB.

 För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60, Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732